Kir Żałobny

Aktywizacji ciąg dalszy!

Aktywizacji ciąg dalszy!

Spotkania okolicznościowe, prace społecznie użyteczne, działania samopomocowe, liczne warsztaty, festyny, a ponadto wyjazdy integracyjne – działania te przez ostatnie lata jednoczyły mieszkańców osiedla Kaufhaus i dzielnicy Orzegów. Dzięki uchwałom przyjętym na ostatniej sesji Rady Miasta rudzkie PALe jeszcze przez rok będą kontynuowane. – To już ostatni-bonusowy rok realizowania projektu „Ruda Śląska - szansą dla wszystkich”. Postaramy się wykorzystać ten dodatkowy czas jak najlepiej – zapewnia Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Programy Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus oraz dzielnicy Orzegów realizowane są w ramach projektu systemowego „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich”. – Programy powstały z myślą o rozwoju społeczności lokalnych oraz zacieśnianiu więzi sąsiedzkich na tych dwóch obszarach – tłumaczy Aleksandra Majowska z MOPS, koordynator projektu. Od początku uczestnicy zaangażowani byli w różnorodne działania integrujące takie jak wspólne remonty klatek schodowych, sadzenie roślin, obchody „Europejskiego Dnia Sąsiada”, festyny, czy pikniki oraz działania edukacyjne, w tym różnego rodzaju treningi i warsztaty podnoszące ich kompetencje społeczne.

W ramach programów dwa razy w tygodniu mieszkańcy spotykali się z animatorami lokalnymi, pod okiem których odbywały się zajęcia plastyczne, manualne, dyskusje i spotkania z ciekawymi ludźmi. Na osiedlu Kaufhaus, gdzie PAL działa od roku 2008 z inicjatywy mieszkanek powstała grupa samopomocowa, której spotkania przybrały nazwę „Babskie klachy”. Na osiedlu wydawano także gazetkę „Mój Kaufhaus”. W Orzegowie zaś, gdzie Program Aktywności Lokalnej realizowany jest od przeszło dwóch lat, przy parafii pw. Michała Archanioła z inicjatywy uczestników powstało boisko do piłki plażowej.

Na przełomie sześciu lat z obu Programów Aktywności Lokalnej skorzystało 140 osób. - Obserwując zaangażowanie uczestników projektu, ich własne inicjatywy i pomysły na polepszenie jakości życia mogę śmiało powiedzieć, że sześć lat pracy przyniosło wymierne efekty – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Programy realizowane będą do końca tego roku. Jednak wierzę, że dobre praktyki i umiejętności nabyte w ramach prowadzonych zajęć będą jeszcze przez wiele lat owocowały – dodaje prezydent miasta.

Na tegoroczne zadania realizowane w ramach Programów Aktywności Lokalnej, z ogólnej puli dofinansowania projektu zabezpieczono około 200 tys. zł. W najbliższym czasie uczestników czekają m.in. organizacja obchodów Świąt Wielkiej Nocy, obchody Dnia Rodziny oraz obchody Europejskiego Dnia Sąsiada. - Przede wszystkim zależało nam na integracji i aktywności społecznej uczestników PALu, wzroście ich kompetencji oraz umiejętności. Myślę, że w ciągu tych sześciu lat udało nam się zdziałać naprawdę wiele dobrego i mam nadzieję, że ten ostatni rok będzie równie udany – podkreśla Krystian Morys.

Realizowane w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” programy przyczyniają się do wzrostu umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, integracji ze społeczeństwem, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych. Do końca 2013 roku w projekcie udział wzięło 882 uczestników, wydano 855 zaświadczeń o ukończeniu zajęć w Klubie Integracji Społecznej i 501 zaświadczeń o ukończeniu kursu zawodowego przez uczestników projektu. Kontraktem socjalnym objęto 684 osób. Na działania przewidziane w tym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 964 749 zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter