Kir Żałobny

Aktywizacja – to się opłaca!

Aktywizacja – to się opłaca!

Ponad 80 bezrobotnych z Rudy Śląskiej bierze udział w pracach społecznie - użytecznych, organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ich uczestnicy wykonują renowacje miejskich budynków, sprzątają stare piwnice i likwidują nielegalne wysypiska śmieci. Dzięki aktywizacji bezrobotnych m.in. posprzątano już 138 terenów i wyremontowano 7 mieszkań. Obecnie roboty remontowe podopieczni MOPS-u wykonują w dwóch rudzkich szkołach.

Prace remontowe, sprzątanie otwartych terenów, czy likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci – uczestnicy prac społecznie – użytecznych tego lata nie próżnują. - Aktualnie prace realizowane są w Szkołach Podstawowych nr 14 oraz nr 40. Pozostałe placówki oświatowe, ujęte w tegorocznym harmonogramie, remontowane będą sukcesywnie – zapowiada Anna Rucińska, z Klubu Integracji Społecznej, będącego działem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W działaniach realizowanych przez ośrodek w ramach prac społecznie – użytecznych aktualnie uczestniczy 81 osób bezrobotnych. W ostatnim czasie prace remontowe zakończono w siedzibie Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”, znajdującego się Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej. – Po zalaniu naszej siedziby w ubiegłym roku, pomieszczenia były w okropnym stanie, tak więc istniało prawdopodobieństwo, że będziemy się musiały przenieść – wspomina Teresa Wilczek, prezes stowarzyszenia. – Panowie w ramach prac społecznie - użytecznych odświeżyli trzy  pomieszczenia oraz korytarz. Efekt jest niebywały. Myślę, że nikt nie zrobiłby tego lepiej – podkreśla.

Praca uczestników działań na rzecz miasta dostrzeżona została przez oddział firmy Leroy Merlin w Katowicach. Rudzki MOPS nawiązał z nim współpracę. Sklep na realizację celów programu realizowanego w Rudzie Śląskiej przekazał ośrodkowi narzędzia oraz materiały budowlane. Ponadto Fundacja Leroy Merlin wsparła finansowo remont mieszkania jednej z rodzin. - Firma zadeklarowała również gotowość przyznania rabatu instytucjom, które zdecydują się dać szansę i zatrudnić osoby z doświadczeniem zawodowym, nabranym podczas prac społecznie użytecznych – tłumaczy  Anna Rucińska.

Przypomnijmy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w kwietniu tego roku otrzymał kwotę przeszło 100 tys. zł w ramach konkursu „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2014 r.”. Projekt rudzkiego ośrodka znalazł się wśród dwudziestu najlepszych. Zakłada pracę nad motywacją do podjęcia zatrudnienia, przygotowanie uczestników do skutecznego poszukiwania pracy, jak i prace społecznie - użyteczne na terenie miasta m.in. odśnieżanie w okresie zimowym, sprzątanie otwartych terenów czy likwidację nielegalnych wysypisk śmieci.

W ramach tegorocznych prac społecznie - użytecznych wyremontowano 6 mieszkań socjalnych oraz 1 mieszkanie chronione. We współpracy ze Strażą Miejską wysprzątano 138 terenów miejskich. Ponadto, uporządkowano 53 piwnice, 25 korytarzy oraz strych w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Prowadzono także prace porządkowe m.in. na ul. Hallera, na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, na terenie Przedszkola 45 oraz w Szkole Życia św. Łukasza. Prace remontowe przeprowadzono zaś m.in. w siedzibie Stowarzyszenia "Nie jesteś sam w potrzebie".

Dla porównania w roku ubiegłym uczestnicy prac społecznie – użytecznych uporządkowali 197 zanieczyszczonych terenów miejskich. Na 88 ulicach usunęli z latarni, słupów i znaków drogowych nielegalnie wywieszone ogłoszenia. Uporządkowali również 100 piwnic i strychów oraz 11 mieszkań w budynkach MPGM. Prace remontowe, konserwatorskie i porządkowe prowadzili również w placówkach oświaty, pomocy społecznej, obiektach MOSiR. Z kolei prace remontowe dotyczyły m.in. szkół, przedszkoli, mieszkań socjalnych, mieszkań chronionych, komendy policji, kaplicy przycmentarnej w Nowy Bytomiu, zabytkowego dworca w Chebziu i parku w Rudzie.

Prace społecznie - użyteczne to jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Założeniem tego rozwiązania, zawartego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest wzmacnianie u tych osób nawyków związanych z zatrudnieniem, przy jednoczesnym zapewnieniu im dochodów.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter