Header decorative image
Kir Żałobny

Aktualizacja Programu Rewitalizacji - do 30 kwietnia

W ramach ww. działania wsparcie finansowe obejmuje w dziedzinie mieszkalnictwa zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka.

 

Oznacza to, że do wydatków kwalifikowanych do refundacji z EFRR zalicza się m.in.:

1. koszty demontażu elementów konstrukcyjnych budynku zawierających azbest, takich jak np.: dach, elewacja zewnętrzna, korytarze wewnętrzne/zewnętrzne, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, winda, a także koszty demontażu/wymiany wszelkich instalacji technicznych budynku zawierających azbest,
2. koszty unieszkodliwiania elementów budynku zawierających azbest (ww. elementy powinny zostać przekazane wyspecjalizowanym przedsiębiorcom do unieszkodliwiania),
3. koszty zastępowania azbestowych elementów budynku materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka.

 

Projekty z zakresu mieszkalnictwa powinny stanowić element komplementarny dla działań z zakresu rewitalizacji miejskiej, natomiast kwalifikowane do wsparcia z EFRR w ramach RPO będą wyłącznie inwestycje mieszkaniowe ujęte w programach rewitalizacji (znajdujące się na obszarze objętym programem).

 

Jednocześnie informujemy, że zgłaszane przez Państwa projekty powinny zawierać następujące dane:

- nazwa podmiotu zgłaszającego,
- nazwa/tytuł projektu,
- krótki opis projektu,
- okres realizacji inwestycji,
- szacunkowe nakłady finansowe.

 

Projekty należy składać w wersji elektronicznej na adres: fundusze@ruda-sl.pl i w wersji papierowej na adres: Zespół Polityki Europejskiej i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, w terminie do 30.04.2007 r.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter