Header decorative image
Kir Żałobny

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 marca 2007 r. powołany został Horyzontalny Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji w celu aktualizacji LPR. Od marca br. trwają prace aktualizacyjne, w ramach których zaproszono potencjalnych beneficjentów oraz mieszkańców miasta do przeanalizowania projektów zamieszczonych już w LPR, a także zgłaszania swoich propozycji, uwag i nowych projektów. W tym okresie zebrane zostały dane dotyczące aspektów i problemów społeczno-gospodarczych występujących na terenie miasta w latach 2004, 2005 i 2006. W oparciu o zaktualizowane dane określono obszary nasilenia różnych problemów, które stanowią podstawę do wyznaczenia obszarów wymagających rewitalizacji. Równocześnie do Zespołu Polityki Europejskiej i Pozyskiwania Funduszy wpłynęły propozycje nowych projektów.

 

Na spotkaniu Horyzontalnego Zespołu ds. Rewitalizacji w dniu 13 sierpnia 2007 r. została podjęta decyzja o rozszerzeniu obszarów rewitalizacji. Nowe obszary zostały wyznaczone przede wszystkim w strefach występowania azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych.

 

Lista projektów wpisujących się w obszary rewitalizacji>>

 

Bliższe informacje: Aleksandra Kruszewska, Zespół Polityki Europejskiej i Pozyskiwania Funduszy, tel. 032 2486 281 w.1260, e-mail:fundusze@ruda-sl.pl

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter