Header decorative image
Kir Żałobny

Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Od 15 grudnia br. ograniczone jest wprowadzanie bieżących zmian w części opisowej ewidencji gruntów i budynków. Jest to związane z aktualizacją bazy danych, niezbędną do zakończenia trwającej modernizacji operatu gruntów i budynków. Ograniczenia mogą potrwać do końca roku. Udostępnianie danych nie będzie ograniczone, ale będą one aktualne na dzień 14 grudnia br.

Aktualizacja bazy danych, prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta, jest jednym z ostatnich etapów modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków. Proces ten jest bardzo skomplikowany technicznie z uwagi na konieczność zachowania kolejności wpisów (historii zmian) zarówno danych modernizowanych, jak i tych pozostających bez zmian.

Ograniczenie wprowadzania bieżących zmian w części opisowej ewidencji gruntów i budynków dotyczy danych takich, jak:

  • zmiany właścicieli lub wieczystych użytkowników nieruchomości (akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia, postanowienia o nabyciu spadku),
  • ujawnianie w ewidencji nowych budynków oraz ujawnianie zmian danych ewidencyjnych budynków (dane opisowe),
  • zmiany użytków gruntowych wynikające z aktualnego sposobu użytkowania nieruchomości (np. zmiana użytku wynikająca z budowy budynku),
  • zmiany powierzchni nieruchomości wynikającej z nowego pomiaru.

W tej nietypowej sytuacji Urząd Miasta stara się maksymalnie skrócić okres niedogodności dotykających posiadaczy nieruchomości zlokalizowanych na terenie Rudy Śląskiej. Utrudnienia mogą jednak potrwać do końca bieżącego roku. Nie ulega ograniczeniu udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków (wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewidencyjnej) ze stanem aktualności na dzień 14 grudnia 2020 roku.

Po zakończeniu aktualizacji dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego staną się obowiązującymi danymi ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym fakcie Prezydent Miasta Ruda Śląska ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.rudaslaska.bip.info.pl).

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków realizowana jest w ramach projektu „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Logotypy funduszy

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter