Header decorative image
Kir Żałobny

Dojrzałe osoby na rynku pracy

Dojrzałe osoby na rynku pracy

10 maja o godz. 12:00 w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach odbędzie się konferencja "50+ Możliwości", zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej. - Wiedząc jak ważną kwestią jest zrównoważony rozwój ekonomiczny i gospodarczy miasta, a także budowa stabilnego rynku pracy, obecnie chcemy skupić swoją uwagę na dojrzałych pracownikach, szczególnie osobach po pięćdziesiątym roku życia – informuje Iwona Woźniak– Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

Wpływ na zorganizowanie spotkania miały takie czynniki jak: analiza sytuacji i warunków na rynku pracy, analiza demograficzna zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz badania naukowe pn. "Pokolenia na rynku pracy", obejmujące swoim zasięgiem kilkaset bezrobotnych zarejestrowanych w rudzkim PUP oraz osoby zatrudnione u lokalnych pracodawców.

Istotną kwestią jest aktywizacja zawodowa oraz społeczna grupy osób powyżej 50. roku życia, która ze względu na proces starzenia się społeczeństwa, z roku na rok, coraz liczniej będzie występować na rynku pracy. - Celem konferencji jest promocja koncepcji aktywnego starzenia się, w tym w szczególności aktywności zawodowej osób dojrzałych – dodaje dyrektor Woźniak-Bagińska. 

Biorąc pod uwagę coraz większy popyt na pracowników, który może zostać zaspokojony dzięki zatrudnieniu osób dojrzałych, koniecznością jest podejmowanie podobnych działań,  których celem jest obalenie silnie zakorzenionych stereotypów, propagowanie i zwiększanie wiedzy na temat aktywizacji zawodowej właśnie osób dojrzałych, często niedocenianych i pomijanych na rynku pracy.

Szczegółowy program konferencji:
12:00-12:05 - "50 + Bardziej na tak. Więcej na plus" - emisja spotu społecznego.
12:05-12:10 - przywitanie gości - Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta Ruda Śląska.
12:10-12:25 - "Odczarować słowo SENIOR z perspektywy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej" - Iwona Woźniak– Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.
12:25-12:55 - "Starzenie się ludności Polski w XXI w.: o konieczności nowej polityki wspierania starszych pracowników" - dr hab. Piotr Szukalski, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego.
12:55-13:25 - "Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie szansą na zachowanie zdolności do pracy pracowników w każdym wieku" - dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. nadzw. Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.
13:25-13:55 - "Pokolenie 50 + w nurcie współczesnych przemian"- dr Wiesława Walkowska, Uniwersytet Śląski.
13:55-14:25 - Panel dyskusyjny "Obalamy mity: dojrzali na rynku pracy" - prowadzenie: redaktor Iwona Flanczewska-Rogalska,  Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.
14:25-14:30 - Pytania od publiczności, dotyczące tematyki wygłoszonych wystąpień.
14:30-14:45 - "Aktywność osób 60 +” - dr Ewa Piaskowska, Prezes Stowarzyszenia „Aktywni Silesia”.
14:45–15:00 – Występ Chóru CANTABILE

Zgłoszeń na konferencję można dokonywać telefonicznie pod nr 32 771 59 95 oraz 32 771 59 51. Ilość miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej wynosi 1777, z czego 424 są to osoby powyżej 50. roku życia. Aktualna stopa bezrobocia w mieście wynosi 3,9% (dane według stanu na 31.03.2018 r.).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter