Header decorative image
Kir Żałobny

9 ofert na N-S-kę

9 ofert na N-S-kę

9 ofert zostało złożonych w przetargu na budowę kolejnego odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej, który ma przebiegać od ul. Kokota w kierunku autostrady A4. Najtańsza cena opiewa na niemal 110 mln zł, natomiast najdroższa na ponad 184,5 mln zł. Teraz urzędników czeka szczegółowa analiza i ocena złożonych ofert.  Na tym jednak nie koniec, bo dodatkowo planowane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Zaproszenie do udziału w niej otrzymają wykonawcy, których oferty nie zostaną odrzucone na etapie oceny. Według planów inwestycja powinna być gotowa w czwartym kwartale 2023 r. Przedsięwzięcie objęte jest unijnym dofinansowaniem w wysokości ponad 85 mln zł.

- Po raz pierwszy w naszym mieście przy tego rodzaju przetargu wykorzystamy aukcję elektroniczną. Wierzę, że zastosowanie takiej procedury będzie dla nas korzystne zarówno pod względem ceny, jak i jakości późniejszego wykonania inwestycji – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Do tej pory zrealizowane zostały trzy etapy trasy N-S, ale do pełnego połączenia autostrady A4 i DTŚ konieczna jest jeszcze budowa odcinka od ul. Kokota do łącznika z autostradą w ciągu ul. 1 Maja. To duża i kosztowna inwestycja, dlatego została podzielona na dwa zadania. Ogłoszony przetarg dotyczy pierwszego z nich. – Przedsięwzięcie obejmuje odcinek od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od wspomnianego węzła do ul. 1 Maja, rondo na skrzyżowaniu tych dwóch ulic oraz odcinek ul. 1 Maja od ul. Bielszowickiej do ul. Gabora – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer.

W ten sposób wybudowany zostanie odcinek trasy N-S o długości prawie 1 km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. - Węzeł łączący trasę z ul. Bielszowicką będzie dwupoziomowy, a rondo na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Bielszowickiej będzie miało formę turbinową. Przebudowane zostaną wloty dróg poprzecznych do ul. 1 Maja, powstaną drogi dojazdowe do obsługi infrastruktury, chodniki, ścieżki rowerowe oraz elementy systemu odwodnienia – mówi Renata Krusz, zastępca naczelnika Wydziału Dróg i Mostów UM. Przewidziano również przebudowę obiektów inżynierskich – wiaduktów, mostów, przejść podziemnych, przepustów.

Przypomnijmy, że pierwotny przetarg na budowę odcinka trasy N-S od ul. Kokota do autostrady A4 zakładał wykonanie go w ramach jednego zadania. Postępowanie zostało jednak unieważnione w październiku 2019 roku, ponieważ najtańsza złożona oferta, przekroczyła o ponad 106 mln zł koszt wynikający z projektu i kosztorysu inwestorskiego. W tej sytuacji podjęta została decyzja o podziale zadania na dwa odcinki, co wymagało zmian w projekcie oraz uruchomienia dodatkowych procedur formalno-prawnych. Etapy zostały wydzielone w taki sposób, aby ich realizacja była możliwa niezależnie, zarówno pod względem ruchowym, jak i technicznym.

Na budowę całego brakującego odcinka do autostrady miasto pozyskało 110 mln zł ze środków Unii Europejskiej. – Wobec zmienionego zakresu projektu wymagana była weryfikacja wcześniej złożonego wniosku o dofinansowanie. Mamy oficjalne potwierdzenie z Urzędu Marszałkowskiego, że przebiegła ona pozytywnie i mamy zgodę na podział odcinków – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. – Koszty kwalifikowane pierwszego etapu objętego aktualnym przetargiem to około 100 mln zł, dofinansowanie miałoby wynieść 85% tej kwoty – dodaje.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już trzy odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł.

Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu 2016 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł. Trzeci etap trasy N-S do użytku oddany został jesienią 2018 r. Odcinek o długości 1,4 km przebiega od ul. Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała blisko 54 mln zł.

Na budowę wszystkich odcinków miasto pozyskało unijne dofinansowanie.– Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, drugi i trzeci fragment kwotą około 82 mln zł – mówi Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Władze Rudy Śląskiej nie chcą poprzestać na pierwotnie zakładanym kształcie trasy N-S, lecz kontynuować jej budowę w kierunku północnym, tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. Aktualnie trwają prace nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej tego przedsięwzięcia. Jego realizacja uzależniona będzie jednak od środków, jakie miasto będzie mogło wygospodarować na inwestycje.

Logotyp informujący o źródle pozyskanego dofinansowania

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter