Kir Żałobny

55 lat rudzkiego ZNP

55 lat rudzkiego ZNP

Rudzki Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego ma już 55 lat! Dziś obchodził swój jubileusz. – Nauczyciel nie tylko naucza, jest przede wszystkim przyjacielem, opiekunem i przewodnikiem młodych ludzi. Dziękuję Wam za wypełnianie tej trudnej i odpowiedzialnej misji, która służy rozwojowi całego miasta – mówiła prezydent Grażyna Dziedzic.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Rudzie Śląskiej istnieje od początku istnienia miasta w jego obecnych granicach administracyjnych. Jubileuszowe uroczystości były znakomitą okazją do uhonorowania osób, które działają w Związku 55, 50 i 25 lat.

Warto podkreślić, że w tym roku obchodzimy także 75 lat powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, a za rok będziemy obchodzić 110 rocznicę powstania ZNP – przypomniała Barbara Redkowska, wiceprezes zarządu okręgu śląskiego ZNP. – Wszystkim życzę następnych pięknych jubileuszy, doczekanych w zdrowiu i samych pogodnych dniach – mówiła.

ZNP to organizacja skupiająca pracujących i emerytowanych nauczycieli. Oddział w Rudzie Śląskiej liczy obecnie 1.100 osób, co stanowi 25% wszystkich pracowników rudzkiej oświaty. Do uprawnień Związku należy opiniowanie aktów prawnych i decyzji dotyczących szkolnictwa, np. systemu wynagradzania czy warunków pracy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego ma za zadanie ochronę wszystkich pracowników – tłumaczyła Irena Gajdzik, prezes Oddziału ZNP w Rudzie Śląskiej. - Sprawuje nadzór, czy prawa pracownicze są przestrzegane, a zdobyte przywileje respektowane. Poza tym Związek oferuje pomoc członkom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej, a także integruje środowisko nauczycielskie poprzez np. organizowanie wycieczek czy wspólnych spotkań – dodała.

Do Związku może wstąpić każdy pracownik placówki oświatowej w mieście. Kandydaci chętni do zapisania się mogą zgłaszać się do jego nowej siedziby, która mieści się na ul. L. Tołstoja 13 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.

- Przez 4 lata byłam nauczycielem i wiem, jaki to odpowiedzialny zawód – podkreślała dziś Grażyna Dziedzic. - Nie tylko rodzice kształtują młodego człowieka, również nauczyciele mają duży wpływ na to, jak będą wyglądać przyszłe pokolenia. Nie jest to łatwy kawałek chleba, ale o tym wiedzą tylko ci, którzy uczyli w szkole. Dlatego składam Wam bardzo osobie i głębokie podziękowania za  trud, który wkładacie w kształtowanie dzieci i młodzieży. Życzę, by Wasza praca była doceniana, a uczniowie Was zasłużenie kochali – mówiła prezydent Rudy Śląskiej.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 78 placówek oświatowych w skład których wchodzą: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, Młodzieżowy Dom Kultury oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. W tym wszystkich placówkach pracuje 2438 nauczycieli. Poza tym w szkołach pracuje 1301 pracowników administracji i obsługi.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter