Header decorative image
Kir Żałobny

500+ już trafia do rodzin!

500  już trafia do rodzin!

Dziś w Rudzie Śląskiej ruszyły pierwsze wypłaty pieniędzy z programu 500+. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej trafiło już prawie 5 tysięcy wniosków w tej sprawie. Do tej pory rudzcy urzędnicy wydali prawie 200 decyzji o przyznaniu wsparcia. Na ich podstawie wypłacane będą pieniądze. Wniosek o wypłatę świadczenia za okres od kwietnia br. należy złożyć do 1 lipca br.

W rudzkim MOPS złożono ponad 4,7 tys. wniosków, z czego ponad 1,7 tys. drogą elektroniczną. – Procedury przebiegają bardzo sprawnie, a klientów obsługujemy na bieżąco. W żadnym punkcie poboru wniosków nie ma kolejek – podkreśla Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Pojawiły się jednak pewne błędy w formularzach wypełnianych internetowo. Najczęściej brakowało informacji o numerze konta bankowego odbiorcy świadczenia, części wniosku zawierającego dane wszystkich członków rodziny czy wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny. Tę ostatnią informację trzeba podać nawet w przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze tylko na drugie i kolejne dziecko. W niektórych wnioskach brakowało też wskazania współmałżonka czy numeru pesel członków rodziny. – W sytuacji, kiedy wniosek zawiera wady, pracownicy MOPS kontaktują się z mieszkańcami telefonicznie lub za pośrednictwem maila. W ostateczności będą wysyłane wezwania do poprawienia i uzupełnienia złożonych wniosków – mówi dyrektor Morys.

Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej wnioski o wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” są przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 8 sekcjach pracowników socjalnych działających na terenie miasta oraz w magistracie. Można je również przesłać pocztą oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl. Na złożenie dokumentów rząd dał czas do 1 lipca br. Świadczenie będzie jednak naliczane wstecz za okres od kwietnia br. Osoby, które złożą wniosek po wyznaczonym czasie, nie otrzymają nadpłaty za poprzednie miesiące.

Pieniądze z programu „Rodzina 500+” przysługują każdej rodzinie wychowującej co najmniej dwoje małoletnich dzieci. Dostaną one, bez względu na osiągane dochody, po 500 złotych na drugie i każde kolejne dziecko. Wsparcie finansowe będzie można otrzymać też na pierwsze lub jedyne dziecko, jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800 zł „na rękę”. W przypadku, jeżeli rodzina wychowuje dziecko niepełnosprawne, próg ten wynosi 1200 zł netto.

Przy ustalaniu prawa do otrzymywania pieniędzy na pierwsze lub jedyne dziecko pod uwagę będą brane dochody za rok 2014. Jeśli rodzina w okresie 2015/2016 korzysta już z zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, nie będzie musiała dołączać do wniosku zaświadczenia o dochodach, chyba że zmieniła się sytuacja finansowa rodziny.

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, do wniosku nie trzeba dołączać dodatkowych dokumentów. Dla pracowników pomocne jest jednak załączenie kopii dowodu osobistego wnioskodawcy. Natomiast, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko, do wniosku dołącza się między innymi oświadczenia o dochodach. Odpowiednie druki są dostępne w punktach, gdzie można składać wnioski. W indywidualnych przypadkach może być potrzebne jeszcze zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia.

Na złożenie wniosku rząd dał trzy miesiące – od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. Osoby, które złożą w tym okresie dokumenty otrzymają pieniądze za cały ten czas. Przykładowo, jeżeli rodzina złoży wniosek nawet 1 lipca, to pieniądze zostaną jej wypłacone wstecz, za okres od 1 kwietnia br. W początkowych miesiącach funkcjonowania programu pierwszej wypłaty pieniędzy będzie można spodziewać się nie od razu, a w przeciągu 3 miesięcy od daty złożenia dokumentów. Od 2 lipca br. czas oczekiwania skróci się do maksymalnie miesiąca. Jeżeli ktoś złoży wniosek po 1 lipca, czyli po czasie, który został wyznaczony w ustawie, to świadczenie na dane dziecko będzie wypłacane od miesiąca, w którym do MOPSu trafią dokumenty. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub będą do odbioru w kasie MOPS. Pierwszy okres wypłaty świadczenia wychowawczego będzie trwał od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.

W razie pytań można dzwonić na infolinię dotyczącą programu „Rodzina 500+”, uruchomioną przez rudzki MOPS. Jest ona czynna w godzinach pracy ośrodka pod numerem 32 344 03 23 wew. 327.

W Rudzie Śląskiej z programu może skorzystać 6,5 tys. rodzin na drugie i kolejne dziecko. Rodzin z jednym dzieckiem w mieście jest natomiast ponad 9 tys. Dodatki wychowawcze otrzymają również rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego. W sumie szacuje się, że z programu „Rodzina 500+” skorzysta w mieście ok. 11 tys. dzieci. Na realizację programu rudzki MOPS otrzymał do tej pory z budżetu państwa ponad 200 tys. zł. Środki te muszą wystarczyć na opłacenie etatów pracowników i nakłady rzeczowe, np. zakup komputerów, materiałów biurowych, remont pomieszczeń czy wysyłkę korespondencji. Do przyjmowania wniosków i przygotowywania decyzji ośrodek zatrudnił na czas określony 32 pracowników.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter