Header decorative image
Kir Żałobny

40 tysięcy nowych możliwości

40 tysięcy nowych możliwości

Rusza kolejny projekt RAR „INWESTOR”. Inicjatywa ma pomóc osobom, które myślą o założeniu własnej firmy. Dzięki temu już wkrótce w regionie przybędzie 48 przedsiębiorstw.

- W ramach projektu oferujemy pomoc dla osób, które myślą o założeniu własnej firmy - mówi Teodor Zientek, prezes „INWESTORA”. – Część z nich ma ciekawe pomysły na własny biznes, lecz z powodu braku środków finansowych, czy też niedostatecznej wiedzy teoretycznej, nie jest skłonna  rozpocząć pracy „na swoim” - zauważa. Naprzeciw ich potrzebom wychodzi realizowany przez Rudzką Agencję Rozwoju projekt „40 tysięcy nowych możliwości”.

W ramach projektu przewidziano udział 60 osób - mieszkańców Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Mysłowic, Chorzowa, Katowic i Świętochłowic. Wezmą one udział w szkoleniach oraz zasięgną porad specjalistów.  Spośród nich wyłonionych zostanie 48 osób, które otrzymają wsparcie na „rozkręcenie” własnej działalności gospodarczej. O ostatecznej wysokości dofinansowania zadecydują wykazane w biznesplanie potrzeby związane z planowaną inwestycją. Maksymalnie będzie ono wynosiło 40.000 złotych. Ponadto dla 48 przedsiębiorców w projekcie przewidziano środki finansowe w ramach tzw. wsparcia pomostowego oraz wsparcie pomostowe przedłużone dla 24 osób. Jednocześnie uczestnikom projektu zapewnione zostanie doradztwo specjalistów oraz pomoc indywidualnego opiekuna.

Projekt jest prowadzony w formule konkursowej. Jego uczestnikami będą osoby, które zostaną wyłonione na podstawie złożonych wniosków i przygotowanych biznesplanów. Do pierwszego etapu projektu (wsparcia szkoleniowo-doradczego) przyjętych zostanie 60 osób – 40 kobiet i 20 mężczyzn, z czego 12 z nich będą stanowiły osoby niepełnosprawne, a 36 osoby w wieku pomiędzy pięćdziesiątym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia. 48 z nich otrzyma dofinansowanie na założenie własnej firmy.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie 02-16 sierpnia bieżącego roku w biurze Rudzkiej Agencji Rozwoju „INWESTOR” przy ul. Wolności 6 w Rudzie Śląskiej. Regulamin rekrutacji, zawierający szczegółowe kryteria kwalifikacji oraz wzory wymaganych dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.rarinwestor.pl/40tysiecy/.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter