Header decorative image
Kir Żałobny

300 mln na inwestycje!

 300 mln na inwestycje!

Władze Rudy Śląskiej sfinalizowały umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Dzięki temu w ciągu czterech lat miasto otrzyma ponad 300 milionów złotych niskooprocentowanego kredytu, który w całości przeznaczony zostanie na inwestycje. Najwięcej pieniędzy ma być przeznaczonych na drogi i rewitalizację. W tym roku do miasta wpłynie ponad 80 mln zł. Pierwsze pieniądze miasto ma otrzymać jeszcze w maju br.

- Wszystkie formalności są już załatwione. Teraz czekamy już tylko na uruchomienie środków. Powinny one wpłynąć w najbardziej odpowiednim momencie, ponieważ właśnie teraz rozstrzygamy najwięcej przetargów i rozpoczynamy prace budowlane przy kilku inwestycjach. Dodatkowo wkraczamy w końcową fazę budowy drugiego odcinka trasy N-S – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Wraz z podpisaniem umowy władze miasta złożyły też pierwszy wniosek o płatność. Opiewa on na kwotę 40 mln zł. - Środki te powinny wpłynąć na konto urzędu jeszcze w tym miesiącu. Przeznaczone zostaną na inwestycje aktualnie realizowane w mieście oraz na sfinansowanie zadań, które właśnie będziemy rozpoczynać – tłumaczy Ewa Guziel, skarbnik miasta.

W pierwszej kolejności pieniądze z kredytu zostaną wydane na budowę drugiego odcinka trasy N-S od ul. 1 Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym i przedłużeniem ul. Bukowej do ul. ks. Niedzieli. Tylko w tym roku na ten cel w budżecie miasta zaplanowano 29 mln zł. Kolejna inwestycja, przy realizacji której prace są zaawansowane, to budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 14. Na sfinansowanie tego zadania potrzeba ponad 5 mln zł. Ponadto jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się prace związane z termomodernizacją Miejskiego Przedszkola nr 30, a na początku czerwca ruszy budowa zespołu boisk w Parku Strzelnica oraz budowa toru rowerowego na Burloch Arenie.

Przypomnijmy, że decyzję o zaciągnięciu kredytu z EBI władze Rudy Śląskiej podjęły jeszcze w ubiegłym roku. Została ona zaakceptowana przez radnych, którzy podjęli stosowną uchwałę w tej sprawie. – Grzechem byłoby nie skorzystać z możliwości zaciągnięcia kredytu w EBI. Przypomnę, że dzięki temu, iż instytucja ta nie jest nastawiona na zysk, z jej ofertą nie może konkurować żaden komercyjny bank. Stąd nasza determinacja, by otrzymać ten kredyt – zastrzega Grażyna Dziedzic.


Przy podjęciu decyzji o zaciągnięciu kredytu ważną rolę odegrały również warunki jego udzielania. Umowa kredytowa podpisywana jest na 25 lat, a udzielenie kredytu pozbawione jest opłat i prowizji. Co ważne, kredyt udzielany jest w transzach, które przekazywane są dopiero po wykorzystaniu środków wcześniej wypłaconych. Pierwsza transza, którą otrzyma miasto, opiewać będzie na kwotę 40 mln zł, a ogółem w tym roku miasto chce wziąć ponad 80 mln zł kredytu.

Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest niezwykle ważny w kontekście nowego rozdania unijnych funduszy. – Dopiero w drugiej połowie 2015 roku rozpoczęły się pierwsze nabory wniosków na realizację projektów unijnych na lata 2014-2020. Za chwilę wejdziemy w okres ich intensyfikacji i z pewnością dojdzie do sytuacji, że w jednym momencie równolegle będziemy musieli finansować kilkanaście inwestycji. Na to muszą być pieniądze – podkreśla Grażyna Dziedzic

Środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w całości przeznaczone będą na inwestycje. Te podzielone są na sektory takie jak: transport drogowy, transport publiczny, ochrona środowiska (gospodarka wodą i odpadami), rewitalizacja obszarów miejskich, lokale socjalne i opieka zdrowotna, szkolnictwo i kultura, obiekty sportowe, energetyka (np. termomodernizacja), zarządzanie zasobami miejskimi (w tym parkami).

Europejski Bank Inwestycyjny, to instytucja finansowa Unii Europejskiej. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie UE. Bank udziela kredytów (lub je gwarantuje) zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw - akcjonariuszy, a nadrzędnym celem jego działań jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju państw Unii Europejskiej. Z kredytów udzielanych przez EBI korzystały już w przeszłości śląskie miasta, m.in. Katowice, Gliwice i Dąbrowa Górnicza.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter