Header decorative image
Kir Żałobny

3 miliony na rekultywację hałdy

Zdegradowany teren, zarówno samej hałdy, jak też przylegającego do niej obszaru, zostanie odpowiednio zabezpieczony przed dalszą emisją szkodliwych substancji oraz uzyska określone walory estetyczne.

 

Niniejszy projekt stanowi propozycję takiego rozwiązania, które równocześnie będzie stanowić o możliwości przywrócenia walorów krajobrazowych zarówno obszarowi hałdy, jak też terenom do niej przyległym. Jednocześnie poprzez modyfikację ukształtowania hałdy pozwoli na wkomponowanie jej  w otaczający teren.

 

Miasto Ruda Śląska w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego realizować będzie pięć projektów. Programy Rozwoju Subregionów są dokumentami, na podstawie których jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego mają możliwość absorpcji środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z pominięciem procedury konkursowej.

 

Bliższe informacje: Joanna Sochacka, Kierownik Zespołu Polityki Europejskiej i Pozyskiwania Funduszy, tel. 032 248 62 81 do 9 w. 3300; Adam Nowak, Rzecznik Prasowy, tel. (032) 342 36 06, 605 990 994

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter