Budżet na 2023 r. uchwalony

2022-12-15

Wydatki w kwocie ponad 1 mld zł oraz dochody na poziomie 937 mln zł. Do tego ponad 267 mln zł przeznaczonych na inwestycje. To najważniejsze założenia budżetu Rudy Śląskiej na 2023 rok. Dziś został on uchwalony przez rudzkich radnych. – Z powodu ubytków w dochodach, będzie to na pewno trudny rok dla finansów miasta. Miasto musi się jednak cały czas rozwijać, stąd blisko 25% wydatków przeznaczonych zostanie na inwestycje - podkreśla prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. W przyszłorocznym budżecie miasta zabezpieczono także 3,5 mln zł na dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych w mieście oraz 1 mln zł na dopłaty do pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych.

Z ponad 267 mln zł, które w przyszłym roku władze miasta zamierzają przeznaczyćnainwestycje, aż 159,3 mln zł trafić ma na zadania drogowe. M.in. kontynuowana ma być budowa trasy N-S od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej. Na ten cel zabezpieczono 43 mln zł. Zaplanowane zostało także rozpoczęcie budowy odcinka trasy N-S na północ od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Magazynowej. W tym przypadku zarezerwowana kwota wynosi 33 mln zł. W przyszłym roku kontynuowana będzie przebudowa kanalizacji w Halembie oraz przebudowa ul. Wolności. Z nowych inwestycji rozpocząć się ma przebudowa ul. Dworcowej i Przedtorze. Ponadto zapanowano przebudowę dróg gruntowych ul. Żeleńskiego oraz ul. Siewnej.

Kolejną dużą inwestycją, która w przyszłym roku będzie kontynuowana, jest budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielszowicach. Na to zadanie zabezpieczono 33,8 mln zł. Kolejną inwestycją oświatową ma być modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36. Blisko 31,7 mln zł w budżecie miasta wpisano na zadania z zakresu mieszkalnictwa. Sztandarową inwestycją ma być kontynuacja budowy nowych mieszkań komunalnych przy ul. Bankowej w Rudzie. Kosztować ma to 11 mln zł. W dalszym ciągu prowadzona będzie modernizacja i termomodernizacja budynków znajdujących się w miejskim zasobie mieszkaniowym.

Ponad 4,7 mln zł po stronie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono na realizację przyszłorocznych zadań z Budżetu Obywatelskiego. W puli środków przeznaczonych na inwestycje znalazło się także 29,8 mln zł na budowę nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej. – Są to środki rządowe, które w formie dotacji będą „przechodziły” przez nasz budżet - tłumaczy Ewa Guziel, skarbnik miasta.

W uchwalonym budżecie miasta władze Rudy Śląskiej uwzględniły także środki na wsparcie klubów i stowarzyszeń sportowych z miasta. To kwota 3,5 mln zł. Natomiast 1 mln zł przeznaczony ma zostać na dofinansowanie do pobytu dzieci z żłobkach niepublicznych. - Zwiększenie środków na realizację tych zadań zapowiedziałem w kampanii wyborczej – wskazuje prezydent Michał Pierończyk.

Rok 2023 będzie kolejnym trudnym rokiem dla finansów samorządowych. Swoje odzwierciedlenie znalazło to także w budżecie miasta na przyszły rok. W dalszym ciągu miasto będzie miało ograniczone dochody. Okazuje się, że w 2023 r. wpływy z tytułu udziału w podatku PIT będą mniejsze o ponad 36,8 zł mln zł. Miasto nie otrzyma także wcześniej zapowiadanej subwencji rozwojowej, szacowanej w kwocie 56,2 mln zł. Zamiast tego do końca tego roku w transzach ma wpłynąć 25,5 mln zł w ramach tzw. uzupełnienia dochodów. – Szacujemy, że łączny ubytek w dochodach miastach wyniesie ponad 60 mln zł – precyzuje skarbnik miasta.

Kolejnym problemem rudzkich samorządowców są rosnące wydatki. - W porównaniu z tym rokiem o blisko 10 mln zł więcej dopłacimy za organizację komunikacji miejskiej. Więcej środków musieliśmy też zabezpieczyć na wynagrodzenia pracowników. Rosną także koszty wszelakich usług, to spowodowane jest galopująca inflacją. Trudno w tej chwili też oszacować skutki dla finansów miasta związane zimą. Chodzi tu nie tylko o utrzymanie zimowe dróg i chodników, ale także o koszty ogrzewania miejskich jednostek, w tym przede wszystkim placówek oświatowych – wylicza skarbnik miasta.

W budżecie miasta zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej zabezpieczone zostały środki związane z realizacją umowy na odbiór odpadów komunalnych do końca maja 2023 r. Wtedy to właśnie kończy się dotychczas obowiązująca umowa z wykonawcą. Do tego czasu miasto będzie musiało przeprowadzić nowe postępowanie przetargowe i wyłonić firmę, która zajmie się obsługą systemu śmieciowego po 1 czerwca 2023 r. To z kolei będzie miało wpływ na dalszą wysokość opłaty śmieciowej.

Zgodnie z uchwalonym dziś budżetem miasta na 2023 r. wydatki mają wynieść 1,057 mld zł, natomiast dochody mają być mniejsze o 120,1 mln zł i wynieść 937,4 mln zł. Planowany deficyt miałby zostać w większości pokryty emisją obligacji oraz kredytem, a przewidywane zadłużenie na koniec przyszłego roku ma wynieść prawie 371,3 mln zł, natomiast planowany wskaźnik zadłużenia planowany jest na poziomie 39,61%. – Oczywiście są to jak na razie założenia i nie jest przesądzone, że będziemy w pełni korzystać z możliwości takiego zadłużenia. Praktyka ostatnich lat pokazywała, że wskaźnik ten w pierwotnej wersji budżetu był wyższy, niż finalnie na koniec roku. Wpływa na to m.in. poziom realizacji zaplanowanych na dany rok inwestycji oraz wysokość otrzymanych dotacji inwestycyjnych – wskazuje skarbnik miasta.