Dzień Otwarty Notariatu

2021-11-24

W najbliższą sobotę, 27 listopada, w godz. 10.00 - 16.00 odbędzie się Dzień Otwarty Notariatu. W tym czasie ponad 300 notariuszy z całej Polski będzie udzielać bezpłatnych informacji prawnych za pośrednictwem mediów społecznościowych (na czacie i podczas streamingu na facebookowym profilu Porozmawiaj z Notariuszem) lub drogą telefoniczną (Katowice nr: 32 441 86 84). Hasłem 12. edycji akcji jest „Porozmawiaj z notariuszem, jak zadbać o swój majątek. Bo warto zaufać profesjonaliście”. Notariusze będą służyć wsparciem również w innych sprawach. Szczegółowe informacje: www.porozmawiajznotariuszem.pl.

- Notariusza kojarzymy zazwyczaj z czynnościami, które wymagają formy aktu notarialnego, jak np. kupno i sprzedaż nieruchomości. Tymczasem dla wielu spraw nawet jeśli nie trzeba, to zdecydowanie warto rozważyć konsultację z notariuszem i formę aktu notarialnego – np. dla testamentu, umowy pożyczki, umowy działu spadku czy umowy podziału majątku wspólnego po rozwodzie. Notariusz pomoże nam lepiej zabezpieczyć nasz majątek oraz uchroni przed negatywnymi konsekwencjami podejmowanych decyzji prawnych – tłumaczy not. Małgorzata Muszalska, ogólnopolski koordynator wydarzenia.

W ostatnią sobotę listopada notariusze będą służyć wsparciem we wszystkich sprawach, jakie na co dzień można załatwić w kancelarii notarialnej. Najczęściej zadawane pytania dotyczą szeroko pojętych spraw majątkowych, umów sprzedaży, darowizny oraz problematyki związanej z dziedziczeniem. W ostatnich latach rośnie jednak liczba zapytań dotyczących tworzenia i działania spółek, zarządu sukcesyjnego, pełnomocnictw oraz umów majątkowych małżeńskich. Coraz częściej notariusze otrzymują również pytania o czynności, których można dokonać w kancelarii notarialnej bez konieczności udawania się do sądu, a więc takich jak sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, dokonanie działu spadku czy też jego odrzucenie.

Już po raz drugi notariuszom w czasie Dnia Otwartego Notariatu towarzyszyć będą eksperci z Biura Rzecznika Finansowego, którzy odpowiedzą na pytania z zakresu finansów osobistych i ubezpieczeń. Z kolei nowością będzie dyżur ekspertów Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Rzecznika Finansowego, którzy przedstawią zalety i możliwości polubownych rozstrzygnięć w sporach z instytucjami finansowymi.

Celem Dnia Otwartego Notariatu, który jest organizowany od 2010 r. przez Krajową Radę Notarialną we współpracy z izbami notarialnymi, jest edukacja prawna. – Z codziennej praktyki notarialnej wynika, że osobom przychodzącym do kancelarii notarialnych bardzo często brakuje podstawowej wiedzy prawnej. Dlatego notariusze za jedno z ważniejszych swoich zadań uznają edukowanie społeczeństwa w zakresie tych obszarów prawa, które należą do ich kompetencji, jak i szerokie informowanie o katalogu umów i czynności notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji celów zakładanych przez klientów kancelarii – informuje not. Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej.