Karna współpraca

2021-09-29

Szkoła Życia owocnie współpracuje z Zakładem Karnym w Zabrzu. Działania zaplanowane przez obie placówki  mają służyć lepszemu funkcjonowaniu szkoły, a z drugiej strony - edukacji skazanych w zakresie postępowania z osobami niepełnosprawnymi. Do tej pory skazańcy we współpracy ze szkołą stworzyli ścieżkę sensoryczną,  a teraz dbają o porządek całego ogrodu. W placówce uczy się obecnie 20 przedszkolaków oraz ponad 80 uczniów.

Wizyty skazanych odbywają się w grupach 2-4 osobowych, pod opieką wychowawcy z Zakładu Karnego. – Poza pracami wykonywanymi na rzecz naszych uczniów skazańcy uczą się opieki nad osobami z  niepełnosprawnością – mówi Wiesław Jagielski, dyrektor szkoły. - Skazani przechodzą na terenie Zakładu Karnego szkolenie z wychowawcą i psychologiem, dotyczące problematyki niepełnosprawności, korzystają jednocześnie z porad i sugestii ze strony szkoły - tłumaczy Wojciech Fijałkowski, pomysłodawca projektu współpracy.

Współpraca rudzkiej Szkoły Życia z zabrzańskim Zakładem Karnym jest realizowana w ramach wewnętrznego programu aktywizacji kulturalno-oświatowej i resocjalizacji skazanych zabrzańskiego ZK, ukierunkowanego na działania zewnętrzne – pomocowe i wspierające. Podpisana umowa jest bezterminowa.

Przypomnijmy, że Szkoła Podstawowa nr 12 im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej jest specjalistyczną placówką edukacyjno-terapeutyczną przeznaczoną dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim w wieku od 3 do 25 r.ż. Funkcjonuje od 5 września 1992 roku na wzór zaprzyjaźnionego ośrodka St. Lukas Heim w Leimen. W 1994 roku szkolę rozbudowano o salę gimnastyczną, a w 2003 powiększono ją o nowy pawilon rehabilitacyjny. Z kolei w 2010 utworzono nowe skrzydło budynku, a w 2015 oddano do użytku innowacyjny Ogród Sensoryczny. Warto dodać też, że od 2012 roku w placówce działają oddziały przedszkolne.

Poza doświadczoną kadrą nauczycieli podopieczni korzystają z opieki wysokiej klasy specjalistów, rehabilitantów oraz terapeutów, np. behawiorystów, dogoterapeuty, surdopedagoga czy  tyflopedagoga. Na terenie szkoły odbywają się różne spotkania, zarówno grupowe, jak i  indywidualne, także zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. - Uczniowie korzystają nie tylko z zajęć wychowania przedszkolnego, edukacyjnych i wychowawczych, ale są objęci wielopłaszczyznową, specjalistyczną terapią w różnorodnych formach – podkreśla dyrektor Jagielski. Placówka dysponuje również odpowiednim zapleczem, m.in. w pełni wyposażoną salą ruchową, salą Integracji Sensorycznej czy pracownią ceramiczną z nowoczesnym piecem do wypalania gliny.