Metropolitalny plan transportowy

2021-04-22

17 marca 2021 roku Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uchwaliło "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego". Uwchała weszła w życie na początku kwietnia br.

Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej, a tym samym również transportu publicznego, który dostosowuje się do oczekiwań i potrzeb mieszkańców, to jedno z kluczowych zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Celem tych działań jest budowanie szerokiej oferty komunikacyjnej, która usprawni nasze codziennie podróże, odciążając główne arterie miast.

Przyjęty "plan transportowy" jest jednym z elementów zbliżających do opracowania szerokiego planu zrównoważonej mobilności miejskiej, zawierającego pakiet proponowanych działań, modyfikacji i inwestycji, dzięki którym mieszkańcy będą mniej czasu tracić na dojazdy.

Zadaniem dokumentu jest wyznaczanie najważniejszych kierunków i celów związanych z rozwojem komunikacji miejskiej. Jego opracowanie jest niezwykle potrzebne podczas ubiegania się o dofinansowanie nowych projektów i inwestycji m.in. z funduszy unijnych. Porusza wiele, różnych aspektów jego funkcjonowania – nie tylko tych „oczywistych” związanych np. ze standardem, jeśli chodzi o wyposażenie autobusów, ale również tych związanych z ekologią.

Dokument został uzupełniony o uwagi, zgłoszone podczas konsultacji społecznych, które trwały od końca listopada do połowy grudnia 2020 roku. Swoje uwagi zgłosiły m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizatorzy transportu publicznego, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy.

Poza zaleceniami związanymi z komunikacją autobusową, ważnym jego elementem są zagadnienia dotyczące rozwoju transportu szynowego – nie tylko kolejowego, ale również tramwajowego.

Przyspieszenie czasu przejazdu tramwajów, aby były one konkurencyjne w porównaniu do autobusów, jest jednym z wyzwań związanych z usprawnieniem funkcjonowania transportu publicznego. „Plan…” został również uzupełniony o działania związane z rozwojem innych ofert transportu współdzielonego, czyli m.in. możliwość wynajęcia samochodów na minuty czy wypożyczalni hulajnóg.

Z pełną treścią Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego mozna się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej GZM.

/źródło: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia/


Plan zawiera również wiele danych liczbowych, dotyczących komunikacji publicznej w Metropolii i poszczególnych miastach.

Ruda Śląska znajduje się na trasie 3 połączeń Kolei Śląskich, a także jest jednym z 13 miast, które obejmuje sieć tramwajowa.

W mieście funkcjonują 34 linie autobusowe, których łączna długość wynosi ponad 360 km. W przypadku tramwajów są to 2 linie o łącznej długości 9,23 km.

Obsługiwanych jest 106 przystanków autobusowych, 12 autobusowo/tramwajowych oraz 4 tramwajowe, co przeklada się na 227 stanowisk autobusowych i 35 tramwajowych.