Bezpłatna mammografia

2021-04-15

Grupa LUX MED zaprasza na bezpłatną mammografię. Z badania skorzystać mogą kobiety w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone i nie były leczone z powodu raka piersi a także:

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
  • są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

W badaniu, które finansowane jest z Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, można wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji na Palcu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu. Aby wziąć udział w badaniu, należy się wcześniej zarejestrować pod nr tel. 58 666 24 44 lub na stronie mammo.pl.  W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym trzeba przygotować dowód osobisty. Natomiast na mammografię zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich badań.

Badanie przebiegać będzie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w zarówno w zakresie wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta. W pracowni mogą jednocześnie przebywać tylko trzy panie,  co zapewni możliwość utrzymania dystansu.  Przed badaniem pracownicy medyczni zmierzą paniom temperaturę i poproszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji będą także środki do dezynfekcji rąk. Organizatorzy proszą także o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji. Zachęcają także do systematyczności w przestrzeganiu terminów kolejnych mammografii, ponieważ umożliwia to wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby i pozwala na rozpoczęcie natychmiastowego i skutecznego leczenia, które daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

Terminy, w których skorzystać można z badania:

  • 6 maja od 10.00 do 17.00
  • 7 maja od 8.00 do 15.00
  • 10 maja od 11.00 do 18.00