„Ruda Śląska – koPALnia możliwości”

2021-04-13

Ponad 400 razy skorzystano w pierwszym kwartale tego roku z bezpłatnej łaźni w Rudzie Śląskiej, natomiast z pralni 675 razy. Punkty te prowadzone są ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Ruda Śląska – koPALnia możliwości”. W jego ramach odbywają się też działania aktywizujące, cykliczne zajęcia świetlicowe, warsztaty umiejętności społecznych oraz wyjazdy edukacyjno–integracyjne. Łączna wartość przedsięwzięcia to ponad 2,7 mln zł. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i trwa już ponad rok.

„Ruda Śląska – koPALnia możliwości” to projekt, w ramach którego realizowane są trzy programy aktywności lokalnej (PAL): dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia, dla mieszkańców dzielnicy Ruda oraz dla osób borykających się z bezradnością opiekuńczo-wychowawczą.

Pierwszy z programów prowadzony jest na osiedlu Kaufhaus, a jego istotą jest animacja lokalnej społeczności i ożywienie działalności osiedlowej świetlicy, która powstała 13 lat temu w ramach pierwszego projektu unijnego realizowanego przez MOPS. Każdy uczestnik programu ma podpisany kontrakt socjalny i współpracuje z pracownikiem socjalnym oraz lokalnymi animatorami, którzy dwa razy w tygodniu prowadzą spotkania świetlicowe, w tym zajęcia integracyjne i edukacyjne.

- Tematy spotkań są odpowiedzią na potrzeby uczestników. Organizowane są m.in. zajęcia manualne, warsztaty kulinarne, plastyczne czy rozgrywki sportowe – wymienia Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – W ramach zajęć mieszkańcy stworzyli i pielęgnują ogród znajdujący się przy świetlicy, która jest również miejscem wielu spotkań okolicznościowych – dodaje. Kontynuowana jest też współpraca z ks. Tomaszem Koryciorzem, duszpasterzem osiedla, który od lat wspiera rozwój lokalnej społeczności.

W ramach projektu organizowane są też wyjścia do teatru czy kina oraz jednodniowe wyjazdy edukacyjno-integracyjne do miejsc atrakcyjnych pod względem turystyczno-krajoznawczym na terenie województwa śląskiego. Z kolei dla młodzieży organizowane są treningi piłki nożnej z wykwalifikowanym trenerem. Z inicjatywy młodych zawodników powołano reprezentację osiedla i utworzono amatorską ligę ALF - Asfalciok Liga Fusbal, która skupia coraz więcej drużyn nie tylko z innych dzielnic, ale również z innych miast. - Wspólna praca i zabawa świetnie integrują mieszkańców oraz pokazują, że warto zadbać o rozwój osobisty, jak i estetykę otoczenia – podsumowuje dyrektor MOPS. – Oczywiście ze względu na panujące obostrzenia związane z COVID-19 niektóre inicjatywy musiały zostać zawieszone, a część zajęć realizowana jest są z zachowaniem reżimu sanitarnego - dodaje.

Dużym powodzeniem wśród mieszkańców cieszy się także punkt pralniczy, który oferuje bezpłatne usługi prania. Punkt znajduje się przy ul. Pileckiego 23/02 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00. Mogą z niego korzystać mieszkańcy pozbawieni możliwości utrzymania w czystości swojej odzieży, ręczników czy bielizny pościelowej, a także osoby bezdomne.

Pod tym samym adresem działa także łaźnia wyposażona w dwa prysznice oraz środki czystości. Korzystający mogą tam wziąć kąpiel i zostawić swoje ubranie do wyprania i wysuszenia. Łaźnia jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00 i w piątek od 8:00 do 13:00 lub po wcześniejszym ustaleniu terminu. Punkty te cieszą się niesłabnącym powodzeniem wśród mieszkańców. W pierwszym kwartale tego roku odnotowano już ponad 400 kąpieli, a w 2020 roku z usługi skorzystano 2 tys. razy. Z kolei w ramach punku pralniczego w minionym kwartale wykonano 675 usług prania i suszenia, a w całym ubiegłym roku usługę wykonano prawie 2,4 tys. razy. - Planujemy uruchomienie podobnego punktu pralniczego i łaźni w dzielnicy Ruda – zapowiada Krystian Morys. - Trwają prace przygotowawcze, obejmujące zakup odpowiedniego sprzętu oraz drobne prace adaptacyjne w tym zakresie – mówi.

Przypomnijmy, że celem programu aktywności lokalnej jest aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników, w tym poznanie sąsiadów, rozwój zainteresowań, nabycie umiejętności ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie, np. w zakresie dyscypliny, komunikacji interpersonalnej czy konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Ważnym aspektem działań jest również nabycie kwalifikacji zawodowych, a przede wszystkim przekonanie o skuteczności zespołowego działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Projekt „Ruda Śląska – koPALnia możliwości” będzie realizowany do końca grudnia 2022 roku.