Jak załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji?

2021-04-06

Pandemia na każdym kroku skutecznie utrudnia wszystkim życie. Z powodu konieczności ograniczania kontaktów społecznych wizyty w większości instytucji publicznych wymagają wcześniejszego umówienia. Tak jest m.in. w przypadku Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. Najbardziej mieszkańcy odczuwają to na przykładzie działania Wydziału Komunikacji, bo to tam kierowanych jest najwięcej spraw, które trzeba załatwić osobiście.

– W czasie pandemii pracownicy Wydziału Komunikacji zrealizowali ponad 67 tys. wniosków dotyczących rejestracji pojazdu, zgłoszenia jego kupna bądź sprzedaży. Z kolei tylko w marcu tego roku rozpatrzyli 7400 takich spraw. Dla pełnego obrazu sytuacji warto też wspomnieć, że w ciągu ubiegłego roku w naszym urzędzie wydano ponad 2,5 tys. praw jazdy i zarejestrowano blisko 10 tys. pojazdów – wylicza prezydent Grażyna Dziedzic.

- Każdego dnia kilkaset osób dzwoni z pytaniami o możliwość i tryb zarejestrowania pojazdu, wymiany prawa jazdy, czy odbioru jakiegoś dokumentu. Od początku tego roku odebraliśmy ponad 13 tysięcy połączeń telefonicznych. Niestety, pracownicy wydziału nie są w stanie udzielić informacji wszystkim dzwoniącym. Dlatego proszę, by osoby, które mają taką możliwość, zajrzały na stronę internetową miasta, gdzie można znaleźć prawie wszystkie niezbędne informacje – wyjaśnia Bożena Krzyżak, naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta.

Zdecydowana większość wniosków składanych do Wydziału Komunikacji dotyczy samej rejestracji pojazdów. W pierwszej kolejności załatwiane są sprawy dotyczące rejestracji pojazdów nowych i sprowadzonych z zagranicy, ponieważ ich właściciele bez nadania numeru rejestracyjnego nie mogą odebrać pojazdu z salonu samochodowego, jak i z niego korzystać. Pierwszeństwa w realizacji wymagają też zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią mieszkańcy mają możliwość załatwienia spraw z zakresu Wydziału Komunikacji na kilka sposobów:

Skrzynka podawcza („urna”)

Przy wejściu do głównego budynku urzędu znajduje się skrzynka podawcza przeznaczona do spraw z zakresu działania Wydziału Komunikacji. Należy w niej umieszczać wnioski/pisma, wraz z niezbędnymi załącznikami, dotyczące rejestracji pojazdów nowych i sprowadzonych z zagranicy, zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP, innych spraw z zakresu Wydziału Komunikacji.

Kalendarz internetowy

Poprzez kalendarz internetowy znajdujący się na stronie www.rudaslaska.pl/rezerwacje można zarezerwować termin wizyty w urzędzie w celu rejestracji lub przerejestrowania pojazdu. Proponowane są tam wolne terminy w okresie 1 miesiąca następującego po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja. Wolne terminy zaznaczone są kolorem zielonym, zajęte kolorem czerwonym. Dni, w których nie ma jeszcze możliwości rezerwacji, ponieważ wykraczają poza okres jednego miesiąca, są zaznaczone kolorem szarym. Wszystkie rezerwacje terminów wizyt w Wydziale Komunikacji są aktualne i nie ma potrzeby potwierdzania tego faktu w urzędzie.

SEKAP i e-wniosek
(czyli Platforma e-Usług Publicznych lub Elektroniczna skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca)

Wnioski w sprawie rejestracji wraz z załączonymi elektronicznymi dokumentami można przesyłać również za pomocą poczty elektronicznej, lecz należy mieć wówczas na uwadze, iż ten sposób złożenia wniosku wiązać się może z koniecznością dostarczenia do urzędu oryginałów dokumentów niezbędnych do rejestracji. Przesłane w ten sposób wnioski oczekują na załatwienie wraz z tymi, które zostały złożone do skrzynki podawczej.

Poczta

Wnioski wraz z niezbędnymi do rejestracji pojazdu dokumentami można również przesłać tradycyjną drogą pocztową, przesyłką poleconą. Złożone w ten sposób wnioski również oczekują na załatwienie wraz z tymi, które zostały złożone do skrzynki podawczej.

We wszystkich przypadkach po zarejestrowaniu pojazdu pracownik Wydziału Komunikacji kontaktuje się telefonicznie z właścicielem pojazdu i ustala termin i godzinę odbioru dokumentów rejestracyjnych.

Obowiązki kupujących „używane” pojazdy krajowe:
zgłoszenie nabycia – obowiązkowe, przerejestrowanie - nieobowiązkowe

- Przerejestrowanie tzw. „używanego” pojazdu, który jest już zarejestrowany na terytorium RP, nie należy do spraw wymagających natychmiastowego działania, ponieważ można korzystać z pojazdu na dotychczasowych tablicach rejestracyjnych i na podstawie posiadanych dokumentów. Jedyny obowiązek, jaki w tym przypadku spoczywa na właścicielu, to zgłoszenie nabycia pojazdu, a nie jego przerejestrowanie – podkreśla Bożena Krzyżak, naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta. - W tym celu należy złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek i dołączyć do niego kopię umowy kupna lub sprzedaży pojazdu. Niewywiązanie się z tego obowiązku w terminie 30 dni od daty nabycia pojazdu skutkuje nałożeniem kary pieniężnej – tłumaczy.

Wnioski w sprawie przerejestrowania „używanego” pojazdu złożone do skrzynki podawczej realizowane są w kolejności ich złożenia i w chwili obecnej trwa to około tygodnia.

Pozwolenia czasowe ważne dłużej

Przypominamy, że w czasie pandemii okres ważności wydanych pozwoleń czasowych został wydłużony. Osoby, które posiadają wydane w czasie pandemii pozwolenia czasowe i jednocześnie posiadają ważne badania techniczne pojazdu, nie muszą odbierać nowych dowodów rejestracyjnych. Ich pozwolenia zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Ponadto od 1 października 2018 r. nie ma obowiązku posiadania przy sobie na terenie kraju dowodu rejestracyjnego w czasie kierowania pojazdem zarejestrowanym w RP, a wszelkie informacje o ważności dowodu rejestracyjnego znajdują się w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Trudny czas pandemii

- Epidemia koronawirusa postawiła nas wszystkich w niezwykle trudnej i nieznanej nam dotąd sytuacji. Musieliśmy zmienić codzienne funkcjonowanie, przeorganizować pracę i naukę, opiekę nad dziećmi. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników urzędu zostaliśmy zmuszeni do zmiany organizacji pracy w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji zadań. Nie znaczy to jednak, że pracujemy mniej niż dotychczas. Wierzymy, że ten trudny czas dobiegnie wkrótce końca i wszyscy wrócimy do normalnego funkcjonowania, a co za tym idzie, do bezpośrednich, osobistych kontaktów z naszymi mieszkańcami – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Bliższe informacje

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące działania Wydziału Komunikacji, a także numery telefonów można znaleźć na stronie www.rudaslaska.bip.info.pl w zakładce „Jak załatwić sprawę”. Z tamtejszego katalogu należy wybrać „SK - Komunikacja”.