Informacja o jakości powietrza

2021-02-11

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach informuje, że w dniu 10.02.2021 r. wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Cieszynie o 226 %, Ustroniu o 194 %, Goczałkowicach-Zdroju o  162 %, Żywcu o 162 %, Wodzisławiu Śląskim o 160 %, Katowicach A4 (stacja komunikacyjna) o 154 %, Tychach o 138 %, Lublińcu o 136 %,  Rybniku o 124 %, Zabrzu o 120 %, Sosnowcu o 112 %, Katowicach o 108 %, Gliwicach 100 %, Raciborzu o 100 %, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 98 %, Zawierciu o 94 %, Dąbrowie Górniczej o 84 %, Złotym Potoku o 72 %, Częstochowie 52 %.

Poziom alarmowy dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu został przekroczony na stacji w Cieszynie.

Poziom informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu został przekroczony na stacjach w Ustroniu, Goczałkowicach Zdroju, Żywcu, Wodzisławiu Śląskim, Katowicach, Tychach, Lublińcu, Rybniku, Zabrzu, Sosnowcu.

Nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

W dniu 11.02.2021 r. w godzinach nocnych i porannych nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych. W Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach, Lublińcu, Rybniku, Goczałkowicach-Zdroju, Ustroniu stężenia jednogodzinne pyłu PM10 przekraczały poziom 100 µg/m3 (dla pyłu zawieszonego nie ma określonej normy jednogodzinnej).

Prognozowana jakość powietrza:

W dniu 11.02.2021 r. jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie dostateczna (zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) i umiarkowana (warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu).

W dniu 12.02.2021 r. jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie dobra (warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń) i lokalnie w części środkowo-południowej umiarkowana.