Informacja o złej jakości powietrza

2021-02-10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach informuje, że w dniu 09.02.2021 r. wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Wodzisławiu Śląskim o 228 %, Rybniku o 200 %, Cieszynie o 192 %, Goczałkowicach-Zdroju o  188 %, Żywcu o 154 %, Ustroniu o 146 %, Katowicach A4  (stacja komunikacyjna) o 144 %, , Bielsku-Białej o 130 %, Raciborzu o 130 %, Tychach 126 %, Katowicach o 92  %, Gliwicach o 86 %, Zabrzu o 78 %, Lublińcu o 74 %, Sosnowcu o 72 %, Zawierciu o 68 %, Dąbrowie Górniczej o 44 %, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 38 %, Złotym Potoku o 4 %.

Poziom alarmowy dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu został przekroczony na stacji w Wodzisławiu Śląskim.

Poziom informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu został przekroczony na stacjach w Rybniku, Cieszynie, Goczałkowicach Zdroju, Żywcu, Ustroniu, Katowicach (stacja komunikacyjna), Bielsku-Białej, Raciborzu, Tychach.

Nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

W dniu 10.02.2021 r. w godzinach nocnych i porannych nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych. W Bielsku Białej, Cieszynie, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach, Lublińcu, Rybniku, Sosnowcu, Goczałkowicach Zdroju, Raciborzu, Tychach, Ustroniu, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Żywcu stężenia jednogodzinne pyłu PM10 przekraczały poziom 100 µg/m3 (dla pyłu zawieszonego nie ma określonej normy jednogodzinnej).

Prognozowana jakość powietrza:

W dniu 10.02.2021 r. jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) w części północnej  województwa śląskiego będzie dostateczna (zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci), w części środkowej i południowej dostateczna i zła (osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu), lokalnie w części środkowej i południowo-zachodniej bardzo zła (wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum).

W dniu 11.02.2021 r. jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie dostateczna i umiarkowana.