Ostrzeżenie przed złą jakością powietrza

2020-12-18

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska ostrzega przed wysokim poziomem pyłu zawieszonego w powietrzu.

17.12.2020 r. wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Bielsku-Białej o 108%, Goczałkowicach-Zdroju o 78%, Żywcu o 54%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 32%, Katowicach A4 o 30%, Dąbrowie Górniczej o 16%, Sosnowcu o 14%, Tychach o 14%, Katowicach o 4%. Poziom informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu został przekroczony na stacji w Bielsku Białej.

Nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

18.12.2020 r. w godzinach nocnych i porannych nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

Prognozowana jakość powietrza:

18.12.2020 r. jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu i dostateczna; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

19-20.12.2020 r. jakość powietrza na przeważającym obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie dostateczna, na pozostałym obszarze umiarkowana i dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń, lokalnie w części środkowej i południowej zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.