Miasto zakupiło kolejne laptopy do zdalnej nauki

2020-08-31

180 laptopów oraz środki ochrony osobistej trafią do dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Rudzie Śląskiej. Komputery właśnie dotarły do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który przekaże je  uczniom. Miasto pozyskało na ten cel ponad 620 tys. zł, z czego ponad 84 % to środki unijne, a pozostałe pochodzą z budżetu państwa. To kolejne wsparcie dla uczniów w dostępie do sprzętu komputerowego w okresie epidemii. Wcześniej zakupiono już 106  laptopów do nauki zdalnej. Na ten cel miasto  pozyskało 100 tys. zł z projektu „Zdalna szkoła” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz 156 tys. zł w ramach kolejnej edycji programu „Zdalna szkoła+”. Część sprzętu trafiło   do szkół jeszcze w poprzednim roku szkolnym, skąd został użyczony dzieciom z rodzin wielodzietnych.

- Staramy się zapewnić naszym uczniom jak najlepszy dostęp do sprzętu komputerowego w okresie epidemii, dlatego sięgamy po każde środki przeznaczone na ten cel. Trudno w tej chwili określić czy dzieci i młodzież będą musiały dalej uczyć się w systemie zdalnym. Rozwój sytuacji jest nieprzewidywalny, więc musimy być gotowi na każdą ewentualność. Dziś musieliśmy podjąć decyzję o opóźnieniu rozpoczęcia roku szkolnego w jednej z podstawówek, bo wszyscy nauczyciele zostali objęci kwarantanną -  mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

W ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 miasto pozyskało  ponad 620 tys. zł na zakup komputerów oraz środków ochrony osobistej. Zakupiono 180 laptopów,  ponad 20 tys. par rękawiczek, ponad 9 tys. maseczek i ponad 1200 litrów płynu dezynfekcyjnego. Jeszcze we wrześniu sprzęt i środki trafią do dzieci objętych pieczą zastępczą w 38 rodzinach zastępczych i 10 placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Pozyskane środki pochodzą  z dwóch źródeł.  Ponad 84% dofinansowania to środki unijne, a prawie 16% tej kwoty to pieniądze z budżetu państwa. Sam koszt zakupu komputerów, to ponad 400.000 zł. Zakupiony sprzęt przeznaczony jest do nauki on-line i zostanie  przekazany w formie umowy bezpłatnego użytkowania, na wstępnie określony czas, do 30 września 2025 r.

Przypomnijmy, że 40 laptopów do nauki w domu jeszcze w poprzednim roku szkolnym trafiło do najbardziej potrzebujących uczniów z Rudy Śląskiej. Władze miasta pozyskały na ten cel 100 tys. zł z projektu „Zdalna szkoła” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. To maksymalna kwota, jaka mogła być przyznana miastu.

Ponadto Miasto pozyskało 156 tys. zł w ramach kolejnej edycji programu „Zdalna szkoła+”. Zakupiono  kolejnych 66 laptopów do nauki zdalnej.  Sprzęt  trafi  do 36 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a stamtąd zostanie użyczony dzieciom z rodzin wielodzietnych.

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020