Komunikat dla przedsiębiorców wynajmujących lokale gminne

2020-03-27

Przedsiębiorcy, którzy ze względu na sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa zostali zmuszeni zawiesić bądź ograniczyć działalność gospodarczą, mogą ubiegać się o obniżenie opłaty czynszowej za ten okres. Ulga nie dotyczy opłat za media.

Jak uzyskać obniżenie czynszu za lokal użytkowy wynajmowany od miasta?

 • wypełnij wniosek, podając w nim:
  - datę zamknięcia lokalu,
  - zakres prowadzonej działalności w lokalu w odniesieniu do działalności wskazanej przez Ministra Zdrowia (PKD 56.10.A, 82.30.Z, 90.0, 93.0, 59.14.Z, 56.30, 55.20),
  - jaką formę ma przybrać pomoc (umorzenia całości bądź części czynszu, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności),
  - krótkie uzasadnienie, w szczególności szacowany spadek wpływów w związku z zamknięciem lokalu wyrażony w procentach lub w kwotach.
 • dołącz właściwy formularz dotyczący pomocy de minimis: https://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php.
 • prześlij dokumenty na jeden z adresów (um_lok@ruda-sl.pl; mpgm@mpgm.com.pl) lub złóż w skrzynce podawczej, znajdującej się przy wejściu w budynku Urzędu Miasta, przy Placu Jana Pawła II.
 • uzyskasz pomoc za okres od 14 marca 2020 roku, jeśli wniosek zostanie złożony do końca tego miesiąca, lub od początku miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek do dnia ustania przyczyny zamknięcia lokalu.

Każdy wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany.

Stawka czynszu może zostać maksymalnie obniżona do wysokości ponoszonych przez Miasto kosztów zarządzania nieruchomością (aktualnie to miesięcznie 2,35 zł/m2 netto dla budynków gminnych, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada udziały dolicza się zaliczkę ustaloną przez właścicieli Wspólnoty).

Za okres objęty wnioskiem nie będą naliczane odsetki od należności czynszowych ani opłata 40,00 euro.

Bliższe informacje: tel. 32 244 90 00 wew. 2330, 2360, 2320.