Ostrzeżenie przed złą jakością powietrza

2020-01-24

23.01.2020 r. wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Wodzisławiu Śląskim o 90%, na stacji komunikacyjnej w Katowicach o 58%, Goczałkowicach-Zdroju o 38%, Zabrzu o 30%, Rybniku o 14%, Dąbrowie Górniczej o 10%, Bielsku-Białej o 6%, Katowicach o 4%, Żywcu o 4%, Raciborzu o 2%.

Nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

24.01.2020 r. w godzinach nocnych i porannych nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych. W Dąbrowie Górniczej, Goczałkowicach Zdroju, Sosnowcu, Tychach i Zawierciu stężenia jednogodzinne pyłu PM10 przekraczały poziom 100 µg/m3 (dla pyłu zawieszonego nie ma określonej normy jednogodzinnej).

24.01.2020 r. jakość powietrza na części zachodniej województwa śląskiego będzie dobra - warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń, w części wschodniej województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie umiarkowana - warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu i  dostateczna - należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci oraz lokalnie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu i bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

25-26.01.2020 r. jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie umiarkowana i dostateczna.