Ostrzeżenie przed złą jakością powietrza

2019-11-21

20 listopada 2019 r. wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Raciborzu o 104%, Żywcu o 54%, Katowicach o 28%, Goczałkowicach Zdroju o 28%, Zabrzu o 24%, Gliwicach o 22%, Cieszynie o 16%, Bielsku-Białej o 14%, Tychach o 4%, Zawierciu o 2%. Nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

21 listopada 2019 r. w godzinach nocnych i porannych nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych. W godzinach nocnych i porannych w Żywcu i porannych w Cieszynie stężenia jednogodzinne pyłu PM10 przekraczały poziom 100 µg/m3 (dla pyłu zawieszonego nie ma określonej normy jednogodzinnej).

Prognozowana jakość powietrza:

21 listopada 2019 r. jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci i  umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, lokalnie w części centralnej i południowej województwa będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

22 listopada 2019 r. jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie umiarkowana i dostateczna; lokalnie w części południowej województwa będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

W godzinach wieczornych, nocnych, porannych jednogodzinne stężenia pyłu zawieszonego mogą być podwyższone.