Komunikat w sprawie bioodpadów

2019-11-13

Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej licznie zgłaszają mieszanie odpadów BIO (brązowy pojemnik) z odpadami zmieszanymi (czarny pojemnik) przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne w Rudzie Śląskiej. Powodem takiego działania jest to, iż w brązowych pojemnikach przeznaczonych na odpady ulegające biodegradacji znajdują się również odpady zmieszane lub segregowane (kartony, plastiki oraz szkło).

Wobec powyższego przedsiębiorca w momencie stwierdzenia niedopełnienia obowiązku w zakresie selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami zmuszony jest opróżnić odpady zgromadzone w brązowym pojemniku jako odpady zmieszane.

Jednocześnie przypominamy, że do brązowego pojemnika przeznaczonego na odpady BIO należy wrzucać BEZ WORKÓW FOLIOWYCH następujące odpady:  odpady ogrodowe (np. chwasty, liście, trawę), odpady po owocach i warzywach, stałe resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, skorupki z jajek, łupiny z orzechów, fusy z kawy, herbaty wraz z filtrem papierowym, odpady po domowych pupilach (np. trociny, siano).

Natomiast nie należy wrzucać: płynnych resztek jedzenia, resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego (np. odpadki z mięsa, kości, ryb), żywności przetworzonej w wyniku gotowania lub smażenia, psich odchodów oraz żwirku po kotach.