O sprawach Nowego Bytomia

2017-10-02

Spotkanie prezydent miasta Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Nowego Bytomia zainaugurowało cykl jesiennych zebrań w poszczególnych dzielnicach miasta. Ogółem podczas tej edycji władze miasta zaplanowały dziewięć takich spotkań. W ich trakcie mieszkańcy dowiadują się o inwestycyjnych planach samorządu na 2018 rok, sami zaś mogą zgłosić swoje uwagi i problemy dotyczące życia w mieście. To już 13. edycja spotkań prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami  Rudy Śląskiej w poszczególnych częściach miasta.

Na początku spotkania prezydent miasta Grażyna Dziedzic zapoznała zebranych z bieżącymi i planowanymi inwestycjami w mieście. - Inwestycje wykonane  w dzielnicach Nowy Bytom i Chebzie w 2017 roku to m.in. przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół nr  1, wykonanie parkingu przy ul. Damrota 5, remont nawierzchni jezdni ul. Dworaka, budowa ronda na łączniku DTŚ oraz zagospodarowanie ronda Unii Europejskiej – wyliczała prezydent miasta. - W trakcie realizacji jest m.in. adaptacja zabytkowego dworca w Chebziu na bibliotekę, modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus, budowa  w ramach budżetu obywatelskiego kreatywnej strefy gier  i miasteczka ruchu drogowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1,  budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Zabrzańskiej od granicy miasta do ul. Styczyńskiego,  remont schodów terenowych w Parku Dworskim, rewitalizacja zabytkowej części Nowego Bytomia oraz usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku basenu krytego przy ul. Pokoju – dodała.

Inwestycje planowane  na  2018 rok w tych dzielnicach to m.in. utwardzenie nawierzchni parkingu przy ul. Planty Kowalskiego oraz   przebudowa willi „Florianka”.

Ponadto prezydent miasta poinformowała mieszkańców, że już od jutra / od 3 października/ ulica Niedurnego w Rudzie Śląskiej na odcinku od ul. Planty Kowalskiego do skrzyżowania z ulicami Czarnoleśną i Chorzowską będzie ponownie dwukierunkowa. Obowiązujący obecnie w tym rejonie ruch jednokierunkowy związany jest z wymianą torowiska linii nr 9 przez Tramwaje Śląskie S.A. W ramach tej inwestycji również od 3 października wymieniana będzie nawierzchnia drogi na odcinku od przejazdu kolejowego przy Hucie Pokój do skrzyżowania z ul. Hallera, co spowoduje utrudnienia w ruchu.

Z kolei wiceprezydent Krzysztof Mejer zapoznał mieszkańców z tematem segregacji odpadów. – Za niedługo zaczną nas obowiązywać dosyć ostre kryteria w tym zakresie, dlatego chcę państwa uczulić na gospodarkę odpadami w naszym mieście. Ilość odpadów zmieszanych w naszym mieście maleje, ale to nie jest taki spadek, którego byśmy oczekiwali. W 2013 roku było prawie 42 tysiące  ton odpadów zmieszanych, w ubiegłym roku niespełna 39 tys. ton.  Tak duża ilość zmieszanych odpadów generuje olbrzymie koszty w ich utylizacji – tłumaczył wiceprezydent Krzysztof Mejer.   - Dlatego proszę państwa, żebyście uświadomili wszystkim swoim sąsiadom, że jak będą segregować odpady, to koszty utylizacji będą niższe – zwrócił się z apelem do zebranych.  – Jeżeli nie osiągniemy wymaganego poziomu recyklingu, to będą nas obowiązywać wysokie kary finansowe – dodał Krzysztof Mejer.

Mieszkańców Nowego Bytomia nurtowały sprawy związane z zagospodarowaniem Placu Jana Pawła II i okolicznych dróg. M.in. chodziło o brak porządnej toalety publicznej, złe ustawienie oświetlenia placu i nierówną nawierzchnię ulicy Wojska Polskiego. Prezydent miasta Grażyna Dziedzic poinformowała mieszkańców, że w związku z trwałością projektu do końca 2018 roku nie można nic zmieniać na rynku. Po tym czasie jednak planowane są pewne inwestycje – M.in. planujemy powstanie pasa dla pieszych przy kamienicach, żeby mogły powstać tam kawiarenki.  Dojazd będzie możliwy tylko do posesji.  Przy okazji rewitalizacji Parku Dworskiego chcemy, aby tam powstały toalety – zapowiedziała prezydent miasta. Z kolei wiceprezydent Krzysztof Mejer odniósł się do nawierzchni ulicy Wojska Polskiego.  – Odkryty bruk na ulicy Wojska Polskiego powoduje naturalne spowolnienie prędkości jazdy. Jeżeli wyrównamy nawierzchnię automatycznie kierowcy będą szybciej jeździć – tłumaczył wiceprezydent Mejer.

Pojawił się też temat bezpłatnej komunikacji dla uczniów. – Niedawno został utworzony związek metropolitalny, który przejmie komunikację publiczną w regionie. Myślę, że wprowadzenie bezpłatnej komunikacji mogłoby być jednym z jego  zadań – mówił wiceprezydent Mejer.

Mieszkańcy wyrazili też swoje uznanie dla władz miasta za niedawno oddany do użytku stadion przy ul. Czarnoleśnej. – To była bardzo potrzebna inwestycja, dziękuję w imieniu  naszych dzieci – mówił jeden z mieszkańców. – Dziękujemy za to, że miasto się zmienia, za kolejny wspaniały obiekt sportowy w mieście – pojawiały się głosy z sali.

Na zakończenie spotkania prezydent miasta Grażyna Dziedzic podziękowała za wszystkie uwagi i słowa uznania. – Bezpośrednia rozmowa z mieszkańcami to najlepszy sposób komunikacji, pozwala nam lepiej zarządzać miastem i dbać o sprawy mieszkańców, nawet te najdrobniejsze - powiedziała.

Kolejne spotkanie dla  mieszkańców Wirku i Czarnego Lasu zaplanowano na poniedziałek 9 października w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Głównej 1.