Pierwszy warsztat za nami

2017-05-24

odbył się pierwszy z warsztatów eksperckich, w którym uczestniczyli przedstawiciele zespołu miejskiego pracującego nad dokumentem. Warsztaty prowadzili pracownicy Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, który z ramienia Ministerstwa Środowiska jest jednym z wykonawców projektu.

Celem warsztatów było zaprezentowanie wyników analiz w zakresie ekspozycji miasta na zjawiska klimatyczne i wrażliwości miasta na zmiany klimatu oraz uzgodnienie wizji i celu nadrzędnego MPA dla Rudy Śląskiej. Plan to nic innego jak pakiet rozwiązań, które pomogą zabezpieczyć miasto przed skutkami zmian klimatu. Chodzi o takie zjawiska jak nawałnice, ekstremalne temperatury czy zaburzenia cyrkulacji powietrza potęgujące zjawisko smogu.

- Zmiany klimatu zaskakują nas od każdej strony. Warto przygotować się na zagrożenia, które mogą nas dotknąć – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer – Im więcej z siebie damy na początku, tym łatwiej będzie się nam pracować nad produktem finalnym Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Doświadczenie eksperckie Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych gwarantuje dobrą współpracę – dodaje.

Specjaliści z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych podczas warsztatów przedstawili wyniki analizy czynników klimatycznych i zjawisk pochodnych pod kątem zagrożeń stwarzanych dla funkcjonowania miast oraz jakości życia mieszkańców. - Analizy wykazały, że stwarzającymi największe zagrożenie czynnikami klimatycznymi są występowanie dni upalnych z temperaturą powyżej 30°C i fal upałów, intensywnych deszczy i burz oraz okresów bez opadów, w tym okresów z jednocześnie występującą wysoką temperaturą – podkreśla dr Janusz Krupanek, który kieruje pracą ekspertów z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Z tymi czynnikami wiążą się takie zjawiska, jak deficyty wody w rzekach, rosnące poziomy stężeń ozonu w okresach letnich oraz zjawisko miejskiej wyspy ciepła, czyli wzrostu temperatury w mieście w stosunku do otaczających terenów. Istotnym problemem jest również pogorszenie jakości powietrza (smog zimowy).

W trakcie dyskusji z ekspertami przedstawiciele rudzkiego magistratu podkreślali wagę bezpieczeństwa ogólnego mieszkańców oraz w warunkach ekstremalnych. To przesłanie przyświecało wyborowi 4 najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu sektorów, za które uznano: gospodarkę wodną, transport, tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności oraz energetykę. - Warsztaty posłużyły także do zebrania wstępnych informacji niezbędnych do określenia potencjału adaptacyjnego Rudy Śląskiej – informuje dr Janusz Krupanek.

Potencjał adaptacyjny jest to zdolność miasta do dostosowania się do zmian klimatu. Zdolność ta zależna jest przede wszystkim od zasobów instytucjonalnych, finansowych, infrastrukturalnych i kapitału społecznego.

Ruda Śląska to jedno z 44 miast, które uczestniczy w projekcie Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu, który powstanie dla Rudy Śląskiej oraz dla każdego z pozostałych 43 miast uczestniczących w projekcie, zawierać będzie propozycje konkretnych działań chroniących przed skutkami zmian klimatu.

Projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” jest realizowany przez konsorcjum składające się z: Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis. Inicjatywa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

Hasłem „Wczujmy się w klimat” Ministerstwo Środowiska zachęca społeczeństwo do włączenia się w proces przystosowywania do zmian klimatu. Będą to ułatwiać informacje oraz materiały edukacyjne dostępne na stronie internetowej projektu – www.44mpa.pl.

Projekt jest obecny także w mediach społecznościowych: www.facebook.com/44mpaPL
https://twitter.com/44mpaPL.