Spotkanie w Bielszowicach

2017-04-27

Rozbudowa kanalizacji, oświetlenie niektórych ulic i boiska, a także projekty modernizacji podwórek - to tematy, które poruszyli podczas spotkania z władzami Rudy Śląskiej mieszkańcy Bielszowic.  Zgromadzeni mogli nie tylko zadawać pytania i zgłaszać interwencje, ale także dowiedzieć się o najważniejszych inwestycjach planowanych w dzielnicy i mieście.


Największe inwestycje w Bielszowicach, które są realizowane w tym roku, dotyczą placówek oświatowych. Za ok. 2,5 mln złotych będzie wykonywana termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 14 oraz Miejskiego Przedszkola nr 28 przy ul. Głównej 40. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zostanie również przeprowadzona termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Ks. Niedzieli 61. W 2015 r. opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą, a realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017-2018. Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 1,5 mln złotych. W tym roku zakończyły się również prace w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 na ul. Bielszowickiej 108.

Wiceprezydent Krzysztof  Mejer przedstawił również stan robót drogowych w dzielnicy. – Już 8 maja rozpocznie się budowa 3 etapu trasy N-S – zapowiedział. – Realizacja inwestycji przewidywana jest do 2018 roku. Na ul. Kokota będzie budowany węzeł, więc na pewno wystąpią utrudnienia w ruchu. Mam nadzieję, że mieszkańcy zachowają wyrozumiałość i ostrożność na czas robót – powiedział.

Budowa trasy N-S to największa inwestycja drogowa w mieście, ale nie jedyna przeprowadzana w Bielszowicach. Do tych wykonanych należy remont nawierzchni ul. Rycerskiej, I etap  budowy drogi pomiędzy ul. Kingi i ul. Na Piaski, rozbudowa ul. Cichej, a także wykonanie chodnika przy ul. Nowobukowej do skrzyżowania z ul. Zajęczą. Gotowa jest również dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Piernikarczyka i budowy parkingu przy ul. Ks. Niedzieli 61. Planowana jest również przebudowa ul. Kossaka, remont nawierzchni jezdni ul. Kokota /od ul. PCK do ul. Kossaka/ oraz opracowanie dokumentacji projektowej dróg dojazdowych do zbytych nieruchomości mieszkalnych przy ul. Górnej i Noblistów Śląskich. Miasto nie zapomina o rowerzystach – na ten rok zaplanowano budowę ścieżki rowerowej w ciągu ul. Głównej i części ul. Kokota oraz od ul. Bielszowickiej 89 do ul. Kokota 229.


Do tematów poruszanych przez mieszkańców należała sytuacja na ul. Pawłowskiej. – Powstaje tam wiele domków jednorodzinnych, czy są one budowane według jakiegoś planu – dopytywał mieszkaniec. – Kiedy powstanie tam kanalizacja i chodnik, czy można na tej ulicy ograniczyć prędkość – dociekał. – W Rudzie Śląskiej buduje się wiele domów jednorodzinnych, coraz więcej osób wybiera nasze miasto, dlatego nie nadążamy z wykonywaniem kanalizacji, budową dróg czy oświetlenia – odpowiadał wiceprezydent Mejer. - Na najbliższej sesji prezydent miasta wniesie projekt uchwały, zmieniający zasady programu promocji budownictwa jednorodzinnego – zapowiedział. - Jeśli radni się przychylą, to będzie dodatkowy czas, by postawić dom, a to z pewnością przyciągnie kolejnych chętnych – dodał. Po zmianie trzeba będzie w ciągu 5 lat, a nie 3, wybudować dom i w nim zamieszkać.

Niepokój mieszkańców wzbudziło także oświetlenie, m.in. nowego boiska przy parku Strzelnica. – Nawet w nocy jest ono bardzo oświetlone, czy nie jest to zbyt kosztowne – pytano. – Taniej jest dla miasta oświetlać obiekt nawet nocą, niż ponosić koszty napraw dewastacji, do których dochodzi, gdy jest ciemno – powiedziała prezydent Dziedzic. Dopytywano również o oświetlenie ul. Cichej. – Jesteśmy na etapie wymiany słupów oświetleniowych w całym mieście, które w niektórych miejscach są w bardzo złym stanie – informował Krzysztof Mejer. – Na pewno jeśli tylko pozwolą
na to środki wnioskowane oświetlenie zostanie wykonane
– podkreślił.

Prezydent Dziedzic spotkała się z mieszkańcami Bielszowic już po raz 12. W ostatniej serii spotkań w poszczególnych dzielnicach, która odbyła się jesienią 2016 roku, wzięło udział blisko pół tysiąca osób. Zgłoszono 200 różnych spraw. W sumie w odbywających się cyklicznie od 2011 r. spotkaniach wzięło udział około 6 tys. osób, które zgłosiły blisko 3500 spraw, interwencji i wniosków. Najczęstszymi tematami poruszanymi przez mieszkańców były sprawy związane z najbliższym otoczeniem, czyli wywozem śmieci, czystością na chodnikach, stanem dróg, przycięciem krzewów, czy zakłóceniami porządku publicznego.

Spotkania w kolejnych dzielnicach odbędą się: 8.V /Halemba – Gimnazjum nr 9/, 11.V /Wirek i Czarny Las – Szkoła Podstawowa nr 8/, 15.V /Godula i Orzegów - Szkoła Podstawowa nr 36/, 22.V /Bykowina – R.O.D. Sielanka/, 30.V /Ruda – Młodzieżowy Dom Kultury/, 5.VI /Halemba – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2/ oraz 12.VI /Nowy Bytom i Chebzie – Miejskie Centrum Kultury/.