O sprawach Halemby

2016-10-03

O problemach z dzikami, stanie dróg, bezpieczeństwie oraz miejscach rekreacji rozmawiała  dziś prezydent Grażyna Dziedzic z halembianami. Właśnie ruszył jedenasty cykl spotkań władz miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic Rudy Śląskiej. Przy tej okazji rudzianie mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi życia w mieście, a także zgłosić problemy, z którymi borykają się na co dzień. - Te spotkania to najlepszy sposób komunikacji z mieszkańcami i mój obowiązek – podkreśla prezydent Dziedzic.

Na początku spotkania władze Rudy Śląskiej poinformowały, jakie inwestycje zostały wykonane w mieście w ostatnim czasie oraz wymieniły te, które są aktualnie realizowane. Halembianie dowiedzieli się także, jakie działania prowadzone są konkretnie w ich dzielnicy. – Aktualnie realizowana jest termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 25, przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Centrum Rozwoju Rodziny oraz budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja – wymieniał wiceprezydent Michał Pierończyk. – Zakończone zostały już prace przy parkingu w Kłodnicy, a także budowa pumptracku w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 – informował.

Część głosów, jakie padły dzisiaj z sali, dotyczyła sprawy dzików, śmiało wkraczających w tereny zamieszkałe. Z tym problemem borykają się m.in. mieszkańcy ul. Brodzińskiego oraz Gojawiczyńskiej. Zaniepokojonych mieszkańców uspokajał wiceprezydent Krzysztof Mejer. – W ubiegłym tygodniu podpisałem decyzję dotyczącą kolejnych odstrzałów. Ważne jest, byście informowali Straż Miejską o miejscach panoszenia się dzików, by odstrzał ten przyniósł jak najlepsze rezultaty. Należy pamiętać także o tym, by nie dokarmiać tych zwierząt, także nie wyrzucać jedzenia. Odpady powinny być dobrze zabezpieczone – zaznaczył.

Jedna z mieszkanek dopytywała o siłownię napowietrzną, która miała powstać przy Aquadromie. – Te plany pozostały niezmienione. Na przyszły rok przy Aquadromie planowana jest budowa siłowni napowietrznej – odpowiadała prezydent Grażyna Dziedzic.

Na spotkaniu pojawił się również temat terenów po elektrowni „Halemba”. Zaniepokojony mieszkaniec ul. Piotra Skargi dopytywał, do kogo teraz należą i jaką władzę nad ich użytkowaniem posiada prezydent miasta. – Tereny te należą do Spółki Bravet z Warszawy – mówił wiceprezydent Mejer. - Od ubiegłego roku wywożone w to miejsce są osady pościekowe. Niestety, firma ta na realizację swojej działalności posiada zgodę Marszałka Województwa Śląskiego, miasto zaś nie ma nad nią żadnej władzy. Sprawdzimy jednak na miejscu, czy wszystko odbywa się zgodnie z prawem – zapewniał.

Dzisiejszego popołudnia rozmawiano też o problemie utrzymania czystości w niektórych miejscach, m.in. na ul. Brzechwy. Apelowano także o zwrócenie uwagi na nieestetycznie wyglądający targ przy ul. Brodzińskiego. – Powoli zmieniamy wizerunek targowisk w mieście. Zarządzający tym terenem przymierza się już do jego uporządkowania – informowała prezydent Dziedzic.

Nieodłącznym elementem dialogu prezydent miasta z mieszkańcami są pytania o kwestie drogowe. Tak było i tym razem. - W tym roku w Halembie udało się już m.in. wykonać zatokę parkingową przy ul. Grodzkiej oraz wyremontować nawierzchnię jezdni ul. Piotra Skargi, na odcinku od ul. Śmiłowickiej do elektrowni, a także 1 Maja, na odcinku od ul. Brzechwy do ul. Grodzkiej. Wyremontowano także część chodników przy ulicach: Leśnej, Kłodnickiej oraz Solidarności. Aktualnie trwają prace przy budowie oświetlenia i kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem ul. Odrzańskiej, zaś na przyszły rok planowany jest m.in. remont nawierzchni ul. Leśnej od budynku 14 do 52 – poinformował wiceprezydent Mejer.

Następne spotkanie odbędzie się w czwartek, 6 października, w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Głównej 1. Prezydent Grażyna Dziedzic spotka się wtedy z mieszkańcami Wirku i Czarnego Lasu.