Ekologiczna elektrociepłownia

2016-05-09

Nowoczesna, ekologiczna elektrociepłownia ma powstać w Rudzie Śląskiej. Szczegóły przedsięwzięcia przedstawili dziś podczas połączonych komisji Rady Miasta przedstawiciele inwestora – firmy ENERIS. Dzięki budowie elektrociepłowni z tytułu podatków do miejskiego budżetu ma wpływać blisko 1,3 mln zł rocznie. Dzięki tej inwestycji mają też powstać nowe tereny inwestycyjne i miejsca pracy. Przyniosą one miastu kolejne dochody. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na nieużytkach wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej. Inwestor złożył już wniosek o wydanie tzw. decyzji środowiskowej.

Elektrociepłownia ma powstać na 16-hektarowej działce przy DTŚ pomiędzy Nowym Bytomiem, Rudą Południową a Chebziem. – Ten obszar w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 1PO – tłumaczy Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Oznacza to, że jest to teren przeznaczony do zabudowy produkcyjnej i gospodarki odpadami. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęli we wrześniu 2015 roku rudzcy radni – dodaje. Co ważne, lokalizacja inwestycji w tym miejscu nie będzie stwarzała problemów komunikacyjnych dla mieszkańców Rudy Śląskiej, bo będzie do niej prowadził specjalnie dedykowany na ten cel zjazd z Drogowej Trasy Średnicowej.

Dzięki inwestycji w Rudzie Śląskiej ma powstać Ekologiczne Centrum Odzysku (ECO), czyli bezpieczne dla środowiska i wydajne źródło energii. Ma to być zaawansowana technologicznie elektrociepłownia pozwalająca na jednoczesne wytwarzanie w tzw. trigeneracji energii elektrycznej, ciepła i chłodu na bazie paliwa odnawialnego pochodzącego z odpadów resztkowych i osadów. – Naszym celem jest odzyskanie terenu leżącego od dziesiątek lat odłogiem i przeznaczenie go na zupełnie nowe rodzaje wyspecjalizowanego biznesu – mówi Grzegorz Maj, członek zarządu ENERIS. – Dzięki stworzeniu źródła dostarczającego równocześnie energię cieplną i elektryczną oraz chłód, mogą tu zostać zlokalizowane zaawansowane technologicznie firmy, takie jak centra przetwarzania danych. W pobliżu ECO mogą również powstać np. chłodnie spożywcze, zakłady przemysłowe oraz centra logistyczne -  dodaje.

Jednym z warunków, jakie na etapie pierwszych rozmów postawiły władze Rudy Śląskiej, było to, by inwestor, który będzie realizował przedsięwzięcie, był zarejestrowany na terenie miasta. Dzięki temu do gminnego budżetu będą wpływały dodatkowe dochody z podatków. Rocznie może to być prawie 1,3 mln zł. Kolejne pieniądze mogą pochodzić od firm, które zdecydują się zlokalizować swoją siedzibę na terenach inwestycyjnych, które powstaną przy okazji budowy elektrociepłowni. Następne zastrzeżenie dotyczyło dialogu ze społeczeństwem. – Od początku stawialiśmy na to, żeby były prowadzone z mieszkańcami konsultacje w tej sprawie. Liczymy, że będzie to merytoryczna debata – podkreśla wiceprezydent Mejer.

Pierwszym krokiem ma być spotkanie informacyjne, w trakcie którego wszyscy zainteresowani zapoznają się ze szczegółami przedsięwzięcia. Następnie zostanie uruchomiona strona internetowa oraz punkt konsultacyjny, w którym dyżurować będą pracownicy firmy ENERIS, mający komplet informacji o inwestycji. - Planujemy również zaprosić mieszkańców Rudy Śląskiej do Lokalnego Forum Dialogu, którego zadaniem będzie wypracowanie dokładnej formy zagospodarowania terenu towarzyszącego inwestycji. Wychodzimy z założenia, że to mieszkańcy Rudy Śląskiej najlepiej wiedzą, jak powinien być wykorzystany fragment terenu: czy na miejsce rodzinnych spotkań przy grillu, czy na plac zabaw, czy obiekt sportowy - mówi Grzegorz Maj, członek zarządu ENERIS.

W założeniu przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane z lokalnym partnerem – firmą Drogopol - ma dać Rudzie Śląskiej nowe możliwości przyciągania inwestorów oraz przyczynić się do rozwoju innowacyjnych branż. Dla mieszkańców nowy obszar inwestycyjny oznacza z kolei uporządkowanie terenu leżącego odłogiem oraz przeznaczenie fragmentu przestrzeni na ich potrzeby, a także nowe miejsca pracy oraz ekologiczne źródło energii elektrycznej i ciepła. Co ciekawe, projekt obiektu zakłada nawiązanie do regionalnej architektury oraz wykorzystanie elementów przyrody, takich jak ogrody wertykalne czy dachowe.

Pierwsze prace według harmonogramu mają rozpocząć się w marcu przyszłego roku. Do tego czasu powstanie zjazd z DTŚ oraz zostanie wykonana niwelacja terenu. Później rozpocznie się budowa elektrociepłowni ECO. Pierwsze ciepło, energia i chłód będzie do dyspozycji inwestorów i odbiorców w sezonie 2019/2020.