Spotkanie w Bielszowicach

2016-04-05

Czystość w mieście, zagospodarowanie ulicy Pawłowskiej, rozbudowa kanalizacji oraz możliwości uzyskania dopłat do zmiany ogrzewania – o to pytali dziś Grażynę Dziedzic mieszkańcy Bielszowic. Było to  drugie z cyklu wiosennych spotkań z władzami miasta.

Po raz kolejny mieszkańcy zgłaszali, że do lasu przy parku Strzelnica wywożone są śmieci. - Za czystość w mieście odpowiada każdy mieszkaniec – podkreślała prezydent Dziedzic. – Miasto ponosi duże koszty związane z zachowaniem porządku, jednak dopóki niektórzy mieszkańcy będą wywozić śmieci do lasu, niszczyć parki czy skwery nasze wysiłki nie będą efektywne – zwracała uwagę. – Mam nadzieję, że instalacja w tym miejscu przenośnej kamery poprawi sytuację – powiedziała.

Mieszkaniec ulicy Pawłowskiej zgłaszał problemy z brakiem chodnika i przyłącza gazowego, natomiast właścicielka domu przy ul. Kokota - drogi dojazdowej do posesji i kanalizacji. - Jeśli chodzi o kanalizację, to staramy się, żeby wszyscy byli do niej przyłączeni, ale wiąże się to ze sporymi nakładami finansowymi – mówił Grzegorz Rybka, prezes rudzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. – Taka inwestycja musi być nie tylko ekonomicznie uzasadniona, ale muszą także zgodzić się na nią wszyscy mieszkańcy, co niestety nie zawsze ma miejsce – podkreślał. - Przez 5 lat ustalaliśmy lokalizację przepompowni przy ul. Zielonej, bo nie było porozumienia między właścicielami tamtejszych działek – przypomniał.

Podczas spotkania padło także pytanie o dofinansowania do zmiany ogrzewania na ekologiczne. - Zainteresowani mogą zgłaszać się do Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz składania stosownych wniosków – zachęcał wiceprezydent Krzysztof Mejer. W ubiegłym roku do urzędu wpłynęło w tej sprawie 76 wniosków. Efektem była wymiana m.in. 45 kotłów na ogrzewanie gazowe, 6 na piece węglowe ekologiczne i 9 na ogrzewanie elektryczne. – W sumie wypłacono dotacje w wysokości ponad 120 tys. złotych – mówił wiceprezydent. – W tym roku w budżecie jest zarezerwowanych na ten cel 100 tys. zł, a jak na razie wpłynęły 24 wnioski – informował.

Spotkanie było też okazją do przedstawienia informacji o inwestycjach realizowanych w tym roku w Bielszowicach oraz w całym mieście. Najważniejszą z nich jest budowa trasy N-S. Jej końcowy etap przypada na odcinek od ul. Kokota do zjazdu z autostrady A4. Do końca sierpnia ma być opracowany projekt budowlano-wykonawczy oraz wydana decyzja – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji będzie kosztować 1 mln złotych. Inną inwestycją będzie budowa zespołu boisk w parku Strzelnica, których koszt wyniesie blisko 700 tys. złotych. – Powstał tam już plac zabaw, siłownia oraz specjalny tor do jazdy rowerem, które cieszą się ogromną popularnością – mówiła prezydent Dziedzic.

Kolejny milion zostanie przeznaczony na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Głównej. – W sumie całość inwestycji, obok budującej się już sali gimnastycznej, będzie kosztować prawie 5 mln 800 tys. zł – mówi Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji. Przeprowadzenie termomodernizacji planowane jest również w Miejskim Przedszkolu nr 30 przy ul. Kokota oraz  w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 przy ul. Bielszowickiej. – Terminy rozpoczęcia uzależniamy od uruchomienia środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – mówi Piotr Janik. – Dla wszystkich tych obiektów dokumentacja została opracowana jeszcze w zeszłym roku – informuje. Będą one kosztować odpowiednio 2 mln 170 tys. oraz 1 mln 190 tys.

Podobnie jak w innych dzielnicach w Bielszowicach nie zabraknie mniejszych inwestycji drogowych. W tym roku planowany jest remont nawierzchni ul. Rycerskiej, Na Piaski oraz przebudowa ul. Cichej. Rozpocznie się również budowa łącznika ul. Kingi i Na Piaski. Będą również realizowane naprawy cząstkowe wynikające z bieżących potrzeb mieszkańców.

Kolejne spotkanie prezydent miasta zaplanowane jest na najbliższy poniedziałek /11 kwietnia/, o godz. 17.00 w siedzibie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Sielanka” przy ul. Plebiscytowej w Bykowinie.