Jesienne spotkania rozpoczęte

2015-10-01

Stan dróg, problemy placówek oświatowych, wysokość czynszów za garaże – to tylko niektóre sprawy poruszane podczas spotkania prezydent Rudy Śląskiej Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Kochłowic. Było to pierwsze z kolejnej serii spotkań władz miasta w poszczególnych dzielnicach miasta.

Słuchając postulatów mieszkańców Kochłowic, Grażyna Dziedzic przypomniała, że kluczowa jest kwestia własności gruntów. – W tej dzielnicy trudno inwestować, bo jest tu wiele terenów prywatnych, a nie miejskich – podkreśliła. Mimo tego nie brakuje zadań realizowanych w tym roku w Kochłowicach.

W dzielnicy trwa największa inwestycja w ramach tegorocznej przebudowy dróg gruntowych. Za 1,24 mln zł modernizowane są ulice Jagiełły i Dojazdowa. Utwardzoną nawierzchnię zyska również ul. Przemysłowa. Wśród zrealizowanych już inwestycji drogowych w tej dzielnicy znajdują się m.in. rozbiórka mostu w ciągu ul. Ks. Tunkla przy skrzyżowaniu z ul. Przemysłową, zatoki parkingowe przy ul. Brzozowej, remonty nawierzchni ul. Tatrzańskiej i Piłsudskiego oraz chodnika przy ul. Aleja Dworcowa czy montaż progów akustycznych na ul. Ks. Tunkla w rejonie Szkoły Podstawowej nr 21.

Dużo dzieje się również w kochłowickich szkołach. Miejskie Przedszkola nr 32 i 42 objęte są termomodernizacją w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, dodatkowo przebudowywane są w nich pomieszczenia sanitarne. W Szkole Podstawowej nr 18 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 powstaje monitoring w ramach budżetu obywatelskiego. W tej drugiej placówce wykonano już również remont części instalacji wodnej.

Mieszkańcy byli zaniepokojeni tempem prac w innej placówce – Szkole Podstawowej nr 20. – Szkołę remontuje Kompania Węglowa – przypomniała Grażyna Dziedzic. – Staramy się wpłynąć na postęp prac na tyle, na ile jest to możliwe. Musimy jednak pamiętać o trudnej sytuacji Kompanii – dodała. Romuald Pasternok z Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta zapewnił, że w szkole trwają już przygotowania do prostowania budynku.

Dużo emocji wzbudziła kwestia liczby marketów w mieście. Jeden z mieszkańców argumentował, że jest ich za dużo, przez co stanowią zagrożenie dla małych sklepików. - Nie możemy tak po prostu zablokować budowy marketu. Jeżeli jest ona zgodna z obowiązującym w Polsce prawem, to nie mamy możliwości wydania decyzji odmownej – odpowiadał wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Uczestnicy wcześniejszych spotkań w Kochłowicach zapewne pamiętają, że niektórzy mieszkańcy apelowali podczas nich o market w tej dzielnicy – dodała prezydent Dziedzic.

Padło również pytanie o zasadność podwyżki stawek za najem gruntów pod garażami. – Proszę pamiętać, że stawki nie były podnoszone od 2004 roku – przypominał wiceprezydent Michał Pierończyk. – Z naszych analiz wynika, że ich obecna wysokość nie odbiega od przyjętych w miastach sąsiednich. Zmiany mają też stworzyć możliwości do porządkowania terenów, na których znajdują się garaże oraz poprawy ich estetyki – dodał. Stąd zróżnicowanie stawki z uwagi na typ garaży - 2,40 zł/m² dla wolnostojących, 2,00 zł/m² dla blaszanych w kompleksach oraz 1,60 zł/m² dla murowanych w kompleksach.

Dzisiejsze spotkanie było dobrą okazją do zaprezentowania wyników głosowania nad propozycjami inwestycji do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. W Kochłowicach mieszkańcy wybrali do realizacji rozbudowę infrastruktury sportowej przy SP 18 i ZSO 3. Za 150 tys. zł ma m.in. powstać tam siłownia napowietrzna, zostaną również wymienione ławki oraz bramki i tablice do koszykówki na boiskach.

Rozpoczęty dziś cykl spotkań w dzielnicach będzie trwał przez cały październik. Kolejne spotkanie już w najbliższy poniedziałek, 5 października, na terenie ROD Sielanka prezydent Grażyna Dziedzic spotka się z mieszkańcami dzielnicy Bykowina.