Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

20-lecie ośrodka z sercem

20-lecie ośrodka z sercem

- Ludzie, z którymi się tutaj spotykam, którymi się otaczam, pomoc okazywana nam na każdym kroku, to najlepsze, co tu jest – mówi Katarzyna Godlewska, mieszkanka Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej. Dzisiaj ta wyjątkowa placówka obchodziła swój jubileusz 20-lecia.


- W Ośrodku jestem od prawie 20 lat i to jest po prostu mój dom – mówi Katarzyna Godlewska.- Przez 11 lat przebywałam w mieszkaniu chronionym, ale ze względu na pogorszenie stanu zdrowia przeniosłam się do Ośrodka. Tutaj mieszkam i tutaj pracuję. Niczego nam tutaj nie brakuje, a najbardziej mnie cieszy, że jesteśmy tu rodziną – podkreśla. Katarzyna Godlewska była jedną z gwiazd przygotowanego specjalnie na tę okazję programu artystycznego. – Nie jestem zaskoczona wysokim poziomem wykonanych dla nas utworów, bo wiem, że cały Ośrodek stoi na wysokim poziomie i każdy podopieczny może rozwijać swój talent – mówi Grażyna Dziedzic. – Nawet jeśli osoba jest niepełnosprawna intelektualnie może mieć wielki talent, trzeba go tylko poszukać i zadbać o niego – podkreśla prezydent miasta. Jednym z przykładów takiej osoby jest Grzegorz Siemienkiewicz, który jest osobą autystyczną i choć nie potrafi zawiązać sznurówek ma słuch absolutny, pięknie śpiewa i gra na organach.

Ośrodek stanowi zespół specjalistycznych placówek, których misją jest wspieranie osób niepełnosprawnych, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Obecnie w ramach Ośrodka działa Dom Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy. Przy Ośrodku funkcjonują także mieszkania chronione   dla usamodzielniających się byłych mieszkańców DPS, mieszkania wspólnotowe dla podopiecznych ŚDS, klubo-świetlica Pracownia Doświadczeń Edukacyjnych i Artystycznych, Terenowa Sekcja Olimpiad Specjalnych „Halembianka” oraz Zespół Teatralno - Muzyczny “Od Serca”. - Ze wsparcia Ośrodka korzysta regularnie prawie 250 osób – mówi Dariusz Sitko, dyrektor Ośrodka. – Nasz WTZ jest bodaj największy w kraju, posiada 26 różnych pracowni np. rzemieślniczych, czy edukacyjnych. Posiadamy również studio nagrań – wylicza. Żeby zostać uczestnikiem WTZ wystarczy być mieszkańcem Rudy Śląskiej i posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Działalność Ośrodka nie skupia się jednak wyłącznie w budynkach. – Staramy się włączyć naszych wychowanków i podopiecznych w życie społeczne nie tylko Ośrodka, ale także środowiska lokalnego – podkreśla Dariusz Sitko. – Warto również wspomnieć o podejmowanej współpracy z rodzinami i opiekunami niepełnosprawnych oraz bliskich kontaktach z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi. To ważne, by środowisko działające na rzecz niepełnosprawnych było zintegrowane i widoczne zarówno dla efektywności przedsięwzięć, jak i uwrażliwiania społeczeństwa na obecność i potrzeby mniej sprawnych członków – podkreśla.


Obszar działania Ośrodka obejmuje zasadniczo teren województwa śląskiego i Archidiecezji Katowickiej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter