Header decorative image
Kir Żałobny

19 milionów na inwestycje dla Rudy Śląskiej

19 milionów na inwestycje dla Rudy Śląskiej

Ruda Śląska otrzyma z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ponad 19 mln zł. - Pieniądze dostaniemy na cztery inwestycje: przebudowę ul. Wolności, rozbudowę ul. Janasa, wykonanie tężni solankowej oraz stworzenie ścieżki aktywizacyjnej rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 – wylicza prezydent Grażyna Dziedzic.

- Mamy już w zasadzie gotowe dokumentacje budowlane, dlatego powoli możemy zacząć przygotowywać się do ogłoszenia przetargów. Najpierw będziemy musieli jednak zweryfikować pod tym kątem projekt przyszłorocznego budżetu, by zabezpieczyć środki na tzw. wkład własny – podkreśla. Do tej edycji RFIL miasto zgłosiło 36 projektów o wartości prawie 388,5 mln i wnioskowanej kwocie dofinansowania ponad 280 mln zł.

Największa część przyznanego wsparcia, czyli 12,5 mln zł, przypada na modernizację ul. Wolności. Jest to droga powiatowa o długości 1,7 km, pełniąca ważną rolę w układzie drogowym miasta jako łącznik centrum dzielnicy Ruda z drogami wojewódzkimi nr 925 i 902 (Drogowa Trasa Średnicowa). – Jednym z ważniejszych elementów zadania będzie przebudowa skrzyżowania z ul. Zabrzańską. Poza tym inwestycja obejmie również wymianę nawierzchni ulicy, budowę chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych i oświetlenia, a także przebudowę uzbrojenia podziemnego – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. Szacowana wartość prac to 25 ml zł.

Kwotą 5,5 mln zł wsparta zostanie rozbudowa ul. Janasa, przy której znajduje się m.in. Młodzieżowy Dom Kultury. Inwestycja ma uspokoić ruch w tym rejonie oraz poprawić estetykę. Oprócz prac związanych z samą drogą zaplanowano rozbudowę przyległych chodników, budowę parkingów, wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz montaż elementów małej architektury. Przewidywany koszt zadania to niemal 7,6 mln zł.

Prawie 646 tys. zł, czyli 100% szacowanych kosztów, przyznano na budowę tężni solankowej w strefie aktywności w rejonie ul. Górnośląskiej. Zadanie to zostało wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok, jednak jedyna oferta zgłoszona w przetargu znacznie przewyższała kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego i postępowanie zostało unieważnione. Projekt nie został jednak porzucony i teraz ma zostać zrealizowany z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Również 100% przewidywanych kosztów ma pokryć ponad 410 tys. zł dofinansowania na budowę ścieżki aktywizacyjnej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13. To z kolei zadanie z tegorocznego budżetu obywatelskiego, na które przetarg rozstrzygnięto pomyślnie, ale miasto musiało odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Na terenie obecnego skweru ze zniszczonymi asfaltobetonowymi alejkami powstaną nowe alejki z kostki, wzdłuż których zlokalizowane zostaną drabinki, linarium, ścieżka balansująca, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz stoliki do gier.

Łącznie przyznane właśnie Rudzie Śląskiej wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniesie 19 056 546 zł. - Do tej edycji zgłosiliśmy 36 projektów o wartości prawie 388,5 mln zł, m.in. rewitalizację zabytkowego Wielkiego Pieca i jego adaptację na cele turystyczno-kulturalne. Do realizacji tych zadań jesteśmy dobrze przygotowani, dlatego mam nadzieję, że uda nam się pozyskać na nie kolejne środki – mówi Grażyna Dziedzic.

Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji RFIL miasto pozyskało blisko 7,4 mln zł na siedem zadań. – Są to zarówno projekty, które już zostały rozpoczęte,  jak i ważne inwestycje, na które nie było wcześniej środków w budżecie. Mówimy tu o dalszej modernizacji hali sportowej w Halembie, wykonaniu nowej ekspozycji stałej w Muzeum Miejskim, modernizacji zadaszenia targowiska w Wirku, termomodernizacji placówek oświatowych i budynków mieszkalnych, odwodnieniu terenu w rejonie budynku Straży Miejskiej oraz adaptacji pustostanów na lokale socjalne – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast jako element wsparcia dla samorządów w ramach tarczy antykryzysowej. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne.

Flaga i godło Polski oraz tekst "dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter