Header decorative image
Kir Żałobny

156 kilometrów do zamiatania

156 kilometrów do zamiatania

Mimo, że za oknami zima, Urząd Miasta podpisał już umowę na letnie oczyszczanie dróg. Za czystość rudzkich dróg w okresie od kwietnia do listopada odpowiadać będzie rudzka spółka Tönsmeier Południe.

Stałe utrzymanie obejmie łącznie 156 kilometrów dróg – wojewódzkich (w tym rudzki odcinek Drogowej Trasy Średnicowej), powiatowych i wybranych gminnych. – DTŚ czyszczona będzie raz w tygodniu, pozostałe drogi dwa – trzy razy – mówi Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM.

Inne drogi gminne będą oczyszczane interwencyjnie – w wyniku zgłoszeń mieszkańców i służb miejskich. Umowa obejmuje również polewanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych w przypadku wystąpienia bardzo wysokich temperatur.

Do sprzątania dróg wykorzystywane będą trzy zamiatarki, monitorowane przez system GPS. Dodatkowo ręcznie czyszczone będą miejsca trudno dostępne, jak np. wysepki czy azyle dla pieszych. Prace prowadzone będą w nocy, przy najmniejszym natężeniu ruchu.

Umowa obowiązuje do 30 listopada 2016 roku, a jej wartość to ponad 900 tys. zł. – Ta kwota może się zmienić, ponieważ płacimy za faktycznie wykonaną pracę – tłumaczy Ewa Wyciślik. – W sytuacji, gdy nie trzeba będzie np. polewać dróg, koszty będą niższe – dodaje. Wykonawcą umowy jest wyłoniona w przetargu firma Tönsmeier Południe Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter