Kir Żałobny

15 października Międzynarodowym Dniem Mediacji

Proces mediacji jest jednym ze sprawniejszych i tańszych metod rozwiązywania konfliktów, dlatego warto podjąć działania w celu rozpropagowania wśród mieszkańców województwa pojęcia mediacji i regulacji korzystania  z niej.

 

Informacje dotyczące zagadnienia mediacji oraz środków mediacyjnych  dostępne są m. in. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl  (zakładka Mediacje).


Listy mediatorów sądowych w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych prowadzą i udostępniają prezesi właściwych miejscowo sądów okręgowych. Informacje te dostępne są również na stronach internetowych tychże sądów.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter