Kir Żałobny

15-lecie Centrum Kształcenia Praktycznego

15-lecie Centrum Kształcenia Praktycznego

159 różnych kursów zawodowych, ponad 3,5 tys. uczestników, blisko 8 mln złotych pozyskanych na realizację 7 projektów unijnych – to tylko niektóre dane, którymi może pochwalić się rudzkie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego. Najmłodsi uczestnicy zajęć mają 16 lat, a najstarszy uczestnik kwalifikacyjnego kursu zawodowego ma 72 lata. Dzisiaj placówka obchodziła 15-lecie swojej działalności.

- CKPiDZ to wyjątkowa placówka – mówi Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta. - Od lat Centrum zapewnia zajęcia na wysokim poziomie wszystkim zainteresowanym rozwojem, zdobywaniem nowych doświadczeń i kwalifikacji – podkreśla.

Centrum Kształcenia Praktycznego utworzono 1 stycznia 2001 roku. Placówka powstała z warsztatów szkolnych pięciu zespołów szkół zawodowych z Rudy Śląskiej. Jako druga placówka w województwie śląskim otrzymała akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty do prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. W 2008 r. rozszerzono działalność CKP o Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, gdzie prowadzi się turnusy przedmiotów zawodowych, a placówkę przekształcono w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego. – Na przestrzeni tych 15 lat bardzo się rozwinęła – mówi Jan Lomania, dyrektor CKPiDZ. – Do najważniejszych osiągnięć z pewnością należało otrzymanie akredytacji śląskiego kuratora oświaty, upoważnienia do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, czy nawiązanie współpracy z Toyotą Motor Poland i utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego Toyoty, jednego z trzech funkcjonujących w kraju – wymienia.

CKPiDZ zapewnia kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych. – Myślę, że najbardziej atrakcyjną formą dla naszych słuchaczy są bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe – mówi Jan Lomania. Kursy te są organizowane z zakresu usług krawieckich, użytkowania obrabiarek skrawających, fryzjerstwa, gastronomii, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz montażu i konserwacji instalacji elektrycznych. – Mogą z nich korzystać osoby dorosłe, które posiadają inny zawód, ale chcą się przekwalifikować lub po prostu rozwijać swoje pasje – tłumaczy dyrektor CKPiDZ.

W Centrum prowadzi się zajęcia praktyczne i specjalizacyjne w wielu zawodach, m.in. technika pojazdów samochodowych, usług fryzjerskich, górnictwa podziemnego, elektryka, kucharza, sprzedawcy, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie czy operatora obrabiarek skrawających. – W sumie kształcimy w 16 zawodach, a potwierdzeniem kwalifikacji w zawodzie jest egzamin, który można zdawać w CKPiDZ w 18 kwalifikacjach – mówi Jan Lomania. Placówka realizuje również turnusy z przedmiotów zawodowych, organizowane dla uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu u rzemieślników. Turnus trwa 134 godziny zajęć w każdej klasie zasadniczej szkoły zawodowej, a uczestnikami są pracownicy z Rudy Śląskiej, jak i z 7 miast ościennych.

W każdym roku szkolnym w CKPiDZ kształci się ok. 950 uczniów rudzkich szkół zawodowych. Ponad 600 osób korzysta z turnusów dokształcania teoretycznego dla klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych. W ciągu 15 lat działalność placówka zrealizowała 159 kursów zawodowych, w których wzięło udział 3602 uczestników. Centrum zrealizowało 7 projektów unijnych, w tym 5 szkoleniowych i 2 inwestycyjne, na łączną kwotę prawie 8 mln złotych. Przeprowadzono również 8 kwalifikacyjnych kursów zawodowych, a cztery są aktualnie w trakcie realizacji. Obecnie w Centrum jest zatrudnionych 66 nauczycieli zawodu różnych branż.

Placówka nadal planuje rozwój. - Głównym zadaniem na najbliższą przyszłość jest remont budynku, w tym głównie dachu w budynku przy ulicy Tunkla 14, gdzie mieści się warsztat samochodowy i budowlany – mówi dyrektor Lomania. - Planujemy również wziąć udział w kolejnych projektach unijnych, zarówno inwestycyjnych jak i szkoleniowych dla młodzieży, a także dla osób dorosłych które zechcą podnieść kwalifikacje zawodowe – zapowiada.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter