Header decorative image
Kir Żałobny

14 milionów na oświetlenie

14 milionów na oświetlenie

Ponad 14 mln zł dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej pozyskały władze Rudy Śląskiej na modernizację oświetlenia ulicznego w mieście. Część inwestycji została zrealizowana w 2018 r., pozostałe przewidziane są na lata 2019-2021. - Jeżeli tylko jest taka możliwość, to ubiegamy się o środki zewnętrzne. W ten sposób możemy realizować wiele inwestycji bez zwiększania zadłużenia miasta – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach dwóch złożonych przez Rudę Śląską wniosków. Pierwszy dotyczy wykonanej w ubiegłym roku modernizacji oświetlenia ul. Dunikowskiego, Malczewskiego, Tunkla, Chełmońskiego i Pordzika w dzielnicy Kochłowice, ul. Strzelców Bytomskich, Junaków, Chłopskiej, Jutrzenki, Świętojańskiej, Sobótki, Dziewanny i Marzanny w dzielnicy Halemba, ul. Chorzowskiej w dzielnicy Nowy Bytom, ul. Hlonda w dzielnicy Orzegów oraz ul. Na Piaski w dzielnicy Bielszowice. – Łącznie w tych lokalizacjach wymieniono ponad 260 opraw sodowych na energooszczędne typu LED oraz ponad 100 słupów betonowych na aluminiowe. Wartość projektu to 1,5 mln zł – informuje Katarzyna Kuberek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM.

Drugi wniosek obejmuje aż 140 lokalizacji we wszystkich dzielnicach miasta. – Pierwszy przetarg chcemy przeprowadzić w tym roku, a wszystkie zadania objęte projektem zrealizować do końca 2021 roku. Łącznie będzie to wymiana 3751 opraw i 667 słupów oświetleniowych. Wartość tego projektu to prawie 16 mln zł – mówi Katarzyna Kuberek. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, który ma zostać osiągnięty dzięki zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia, to prawie 1100 ton równoważnika dwutlenku węgla.

Wspomniane wnioski obejmują odpowiednio trzeci i czwarty etap kilkuletniego projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej”. W jego ramach w poprzednich latach udało się pozyskać dofinansowanie unijne do wymiany oświetlenia przy ulicach: Obrońców Westerplatte, Gen. Hallera, Weteranów, Niedurnego, Lwa Tołstoja, Kościelnej, Żelaznej, Konstytucji oraz Ustronnej. Dofinansowanie pochodziło z puli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ścieżki pozakonkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W tegorocznym budżecie miasta na modernizację oświetlenia ulicznego zaplanowano 1 mln zł. Do tego dochodzą prace w tym zakresie realizowane w ramach inwestycji drogowych. W latach 2016 – 2018 na terenach miejskich zainstalowano ponad 1000 słupów oświetleniowych i ponad 1300 opraw.

Władze miasta realizują strategię maksymalnego wykorzystania środków zewnętrznych. - W ubiegłym roku ze środków unijnych do budżetu miasta wpłynęło 54 mln zł. Wśród 19 miast na prawach powiatu w województwie śląskim dało nam to 6. wynik. Środki europejskie stanowiły 7 proc. wszystkich naszych dochodów - to z kolei 2. wynik wśród miast na prawach powiatu w województwie – zaznacza wiceprezydent Michał Pierończyk. - W 2019 r. przyznano nam już ponad 60 mln zł dofinansowania, a na ocenę czekają nasze projekty o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania ponad 17 mln zł – dodaje.

Warto przypomnieć, że do tej pory ze środków europejskich Ruda Śląska pozyskała ponad 600 mln zł na realizację blisko 100 projektów. 2/3 tej sumy, czyli ponad 400 mln zł, rudzki samorząd „zdobył” w ostatnich 5 latach. Największe rudzkie inwestycje finansowane z pieniędzy unijnych to budowa trasy N-S oraz przebudowa i wykonanie nowego systemu oczyszczania ścieków na terenie miasta.

Logotypy funduszy

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter