Kir Żałobny

10-lecie działalności OPDiR w dzielnicy Ruda

Świetlica Socjoterapeutyczna przy ul. Bujoczka 12 jest jedną z czterech rudzkich świetlic działających
w  strukturach powstałego w 1996 roku Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie -  specjalistycznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo ? wychowawczej.  W zajęciach świetlicowych uczestniczy około 40 dzieci z podziałem na grupy wiekowe. Podopieczni świetlicy rozwijają swoje zainteresowania  w kółkach: plastycznym, teatralno ?artystycznym, manualnym oraz klubach filmowca i absolwenta.


Punk Konsultacyjny przy OPDiR powstał z myślą  o dzieciach i rodzinach potrzebujących  pomocy psychologicznej. Psychologowie z Punktu Konsultacyjnego prowadzą konsultacje, poradnictwo, terapie indywidualne i rodzinne, szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze oraz grupy wsparcia dla rodziców zastępczych.


Bliższe informacje: Regina Krzysteczko, dyrektor Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie, tel. 032 240 90 07.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter