Zespół doradczo - inicjatywny ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi

Zespół doradczo –inicjatywny ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi

1. Tomasz Garbas – Stowarzyszenie Miłośników Śląska „Verum”.

2. Joanna Golicz - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” w Rudzie Śląskiej.

3. Katarzyna Kinder – Fundacja Aktywni My.

4. Stefania Krawczyk – Rudzkie Konto Pomocy.

5. Andrzej Laksa - Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Łucji Zawada w Rudzie Śląskiej.

6. Sylwia Bińkowska – Główny Specjalista Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej.

7. Mirosława Gamba – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

8. Aleksandra Poloczek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.

9. Izabela Starowicz – konsultant koordynator w Dziale Realizacji Projektów Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

10. Jerzy Szczerbiński – Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych.