Jakość powietrza

 • SYSTEM MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
 • SYSTEM MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
 • SYSTEM PROGNOZ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
 • AKTUALNE POWIADOMIENIE O JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
 • WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

  8 marca 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pismem poinformował, iż na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny - kolor żółty.

  Zgodnie z "Planem działań krótkoterminowych", stanowiącym część "Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji" (Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku) wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3, na niżej wymienionych stanowiskach w strefach, w tym w aglomeracjach:
  - Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej w dniu 1 marca 2018 roku - strefa Bielsko-Biała miasto;
  - Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła" w dniu 7 marca 2018 roku - strefa Częstochowa miasto;
  - Gliwice, ul. Mewy w dniu 6 marca 2018 roku - aglomeracja górnośląska - miasto Gliwice;
  - Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej w dniu 21 lutego 2018 roku - aglomeracja górnośląska -miasta: Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice;
  - Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia w dniu 24 lutego 2018 roku - aglomeracja górnośląska - miasto Dąbrowa Górnicza;
  - Sosnowiec ul. Lubelska w dniu 7 marca 2018 roku - aglomeracja górnośląska - miasta: Sosnowiec, Jaworzno;
  - Rybnik, ul. Borki w dniu 1 marca 2018 roku - aglomeracja rybnicko-jastrzębska - miasto Rybnik;|
  - Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego w dniu 24 lutego 2018 roku - strefa śląska - powiaty: raciborski, wodzisławski, rybnicki;
  - Żywiec, ul. Kopernika w dniu 26 lutego 2018 roku - strefa śląska - powiat żywiecki.