Kir Żałobny

Programy przedakcesyjne

Modernizacja ul. Czarnoleśnej i adaptacja budynku przy ul. Szyb Walenty 32 na Inkubator Przedsiębiorczości

Logo Phare

Projekt polegał na zagospodarowaniu zdegradowanego, pokopalnianego budynku na cele Inkubatora Przedsiębiorczości – obiektu oferującego atrakcyjne powierzchnie pod działalność gospodarczą dla nowopowstałych firm. Ponadto w ramach projektu zmodernizowano drogę łączącą centrum miasta z terenami inwestycyjnymi.

Projekt współfinansowany w ramach programu Phare 2000.

Całkowita wartość projektu wyniosła 7 972 139 zł, z czego dofinansowanie z UE – 3 762 028 zł, Skarb Państwa - 1 179 828 zł. Pozostałe koszty pokryło Miasto Ruda Śląska. Projekt zrealizowano w roku 2003.


Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku ul. Dworcowej od wylotu ul. Zabrzańskiej do Małego Ronda w Rudzie Śląskiej Chebziu

Logo Phare

Przebudowany węzeł komunikacyjny łączy drogę wojewódzką 925 z Drogową Trasą Średnicową.

Projekt współfinansowany w ramach programu Phare – INICJATYWA II.

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 087 867,50 zł, z czego dofinansowanie ze strony UE wyniosło 864 013,50 zł (tj. 27,98.%). Miasto sfinansowało 56,46%, a Skarb Państwa - 15,56 %.

Projekt został zrealizowany 2001 roku.


Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu Pasażu Kubiny w Rudzie Śląskiej – Wirku

Logo Phare

W wyniku realizacji projektu uzbrojono teren, tzw. Pasażu Kubiny, składający się z 16 zabytkowych, kamiennych domków po byłym osiedlu górniczym z XIX w. Pozwoliło to na udostępnienie ww. terenu małym i średnim przedsiębiorcom, którzy zagospodarowali niszczejące dotychczas zabytkowe domki.

Projekt współfinansowany w ramach programu Phare – STRUDER.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 012 499 zł, z czego dofinansowanie ze strony UE wyniosło 812 492 zł (tj. 40,37%). Pozostałe koszty pokryło miasto Ruda Śląska.

Projekt został zrealizowany w latach 1996-1997.

Pasaż Kubiny

Pasaż Kubiny


Budowa ronda w ciągu ul. 1-go Maja-Kłodnicka

Logo Phare

Projekt polegał na budowie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 (ul. 1-go Maja)  stanowiącej dojazd do autostrady A4 i ul. Kłodnickiej. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności komunikacyjnej miasta.

Projekt współfinansowany w ramach programu Phare 2003/005-710.01.02 Inicjatywa III, „Łagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji sektora hutnictwa” Małe projekty infrastrukturalne w gminach hutniczych.

Wniosek został złożony we wrześniu 2005 r. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w odpowiedzi na ogłoszony konkurs i uzyskał dofinansowanie.

Miasto otrzymało dotację w wysokości 1 350 134,28 zł, całkowity koszt realizacji projektu to 2 009 559,60 zł.

Rondo zostało oddane do użytku 17 października 2006 r.

Rondo - Halemba

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter