ISPA

Oczyszczalnie ścieków - Ruda Śląska (Ruda Śląska waste water treatment)

 Głównym celem projektu jest zwiększenie w Rudzie Śląskiej z 60% do 95% ilości ścieków oczyszczanych zgodnie z polskimi i unijnymi normami.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności (przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej był to program ISPA 2001).

Całkowitą wartość projektu, zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej, oszacowano na 43 742 151 euro, z czego dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej - z Funduszu Spójności, wyniesie 28 432 398 euro. Oznacza to, że środki UE pokryją 65% kosztów inwestycji. Pozostałe koszty pokryje miasto Ruda Śląska.

Projekt realizowany jest od roku 2002.

Mapa
 

Bliższe informacje: Jednostka Realizująca Projekt