Kir Żałobny

Cyfrowa Gmina

Logotypy: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Tekst "sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19".

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z Funduszy Europejskich, Miasto Ruda Śląska pozyskało grant w wysokości 2 000 000 zł.

W ramach grantu samorząd zrefinansował wydatki poniesione na zakup nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w latach 2020-2021. Były to m.in. komputery stacjonarne, drukarki, laptopy, sprzęt do serwerowni, oprogramowanie biurowe oraz zabezpieczające sieć komputerową Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Poszczególne działania są realizowane w ramach cyfryzacji urzędu miasta Ruda Śląska oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter