Gmina otwarta na fundusze strukturalne

Europejska Gmina, Europejskie Miasto

W dniu 4 listopada 2009 r. miasto Ruda Śląska uzyskało 10 miejsce w kategorii miasto na prawach powiatu w ogólnopolskim rankingu Europejska Gmina, Europejskie Miasto, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną, Ministerstwo Rozwoju  Regionalnego oraz Ministerstwo Finansów.

Certyfikat

Ruda Śląska miastem otwartym na fundusze strukturalne

W lipcu 2006 r. Związek Powiatów Polskich na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego ogłosił ogólnopolski konkurs Powiaty i gminy otwarte na fundusze strukturalne. Celem konkursu było promowanie i wyróżnienie miast, gmin i powiatów szczególnie zaangażowanych w aplikowanie o fundusze Unii Europejskiej, które mają dobrze przygotowaną kadrę i infrastrukturę techniczną niezbędną do profesjonalnego pozyskania informacji, przygotowywania wniosków.

Wśród standardów, jakie musiały osiągnąć miasta, aby otrzymać certyfikat były miedzy innymi:
-   zrealizowanie projektów przy współfinansowaniu z funduszy przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności,
-    zatrudnianie przynajmniej jednego pracownika posiadającego certyfikat Eksperta ds. funduszy strukturalnych,
-    przedstawienie strategicznych dokumentów rozwoju miasta wymaganych prze Unię Europejską, takich jak Plan Rozwoju Lokalnego, Lokalny Program Rewitalizacji,
-    wykazać się współpracą z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w zakresie rozpowszechniania wiedzy o funduszach strukturalnych,
-    realizowanie projektów z udziałem partnerów,
-    utworzenie w Urzędzie Miasta odrębnej komórki zajmującej się pozyskiwaniem funduszy strukturalnych,
-    wdrożenie procedur pozyskiwania funduszy strukturalnych.

Miasto Ruda Śląska, po osiągnięciu wymaganych standardów i spełnieniu warunków konkursu przeprowadzonego przez ww. Związek, otrzymało certyfikat uzyskując tytuł Gmina otwarta na fundusze strukturalne.

Ponadto pracownicy Urzędu Miasta (Joanna Sochacka i Alina Pilawa) otrzymali certyfikat Eksperta w dziedzinie funduszy strukturalnych.

Certyfikat