Header decorative image
Kir Żałobny

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Flaga i Godło Polski.

Dofinansowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Projekt: Przebudowa drogi gminnej - ul. Kossaka w Rudzie Śląskiej (170031S)

Przebudowana droga będzie odpowiadała parametrom klasy „D” dróg publicznych - dwupasowa jednojezdniowa o szerokości jezdni wynoszącej 5,0 m z obustronnymi chodnikami o podstawowej szerokości wynoszącej 2,0 m. Odwodnienie powierzchniowe przebudowywanej drogi zapewnią spadki podłużne i poprzeczne jezdni, chodników i poboczy. Wody opadowe za pomocą wpustów deszczowych zostaną odprowadzone do wykonywanej kanalizacji deszczowej w ulicy.

Wartość dofinansowania: 382 009,02 zł
Całkowita wartość zadania: 764 018,00 zł

Flaga i Godło Polski.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Projekt: Rozbudowa ul. Nowy Świat (8412S) i ul. Halembskiej (8411S) w Rudzie Śląskiej

Inwestycja obejmuje uporządkowanie szerokości jezdni, wymianę warstw konstrukcyjnych, budowę ciągów pieszych i rowerowych, dostosowanie do warunków technicznych, poprawę odwodnienia, budowę i przebudowę oświetlenia.

Wartość dofinansowania: 1 210 370,00 zł
Całkowita wartość zadania: 2 420 740,00 zł

Flaga i Godło Polski.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Projekt: Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Gen. Hallera 9-12 w Rudzie Śląskiej

Inwestycja obejmuje budowę aktywnych elementów sygnałów ostrzegawczych w jezdni i na znakach, remont nawierzchni poprzez wykonanie przejścia w kolorze czerwonym, zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz wymianę wygrodzeń nieograniczających widoczności pieszego. Ponadto, w zakresie uspokojenia ruchu na drodze, przed przejściem zamontowane zostaną progi zwalniające. W ramach dostosowania oświetlenia planuje się wymianę latarni oświetlenia ulicznego.

Wartość dofinansowania: 80 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 100 000,00 zł

Flaga i Godło Polski.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Projekt: Rozbudowa ulicy Noblistów Śląskich w Rudzie Śląskiej w zakresie nawierzchni jezdni, zjazdów, odwodnienia, oświetlenia

Inwestycja obejmuje wykonanie na całej długości drogi nawierzchni jezdni, chodnika oraz wjazdów do posesji z kształtki betonowej, budowę oświetlenia i wykonanie odwodnienia.

Wartość dofinansowania: 661 143,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 322 286,00 zł

Flaga i Godło Polski.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Projekt: Rozbudowa ul. Siewnej i ul. Mikołaja Reja w Rudzie Śląskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, chodników i zjazdów

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi wraz z oświetleniem i chodnikiem w celu dostosowania jej do warunków technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa  użytkowników.  

Wartość dofinansowania: 1 430 480,00 zł
Całkowita wartość zadania: 2 860 960,00 zł

Flaga i Godło Polski.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Projekt: Remont drogi powiatowej nr 8408 S - ul. Kłodnicka w Rudzie Śląskiej

Inwestycja obejmuje wykonaniu robót budowalnych o charakterze remontowym w zakresie jezdni i chodników.

Wartość dofinansowania: 551 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 551 000,00 zł

Flaga i Godło Polski.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Projekt: Przebudowa drogi przy ul. ks. Tunkla i Świętochłowickiej - przebudowa ul. bp. Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi wraz z oświetleniem,  chodnikiem i kanalizacją deszczową.

Wartość dofinansowania: 1 510 417,00 zł
Całkowita wartość zadania: 5 600 057,00 zł

Flaga i Godło Polski.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Projekt: Remont drogi powiatowej nr 8408 S - ul. Kłodnicka w Rudzie Śląskiej

Inwestycja obejmuje wykonaniu robót budowalnych o charakterze remontowym w zakresie jezdni i chodników.

Wartość dofinansowania: 1 430 480,00 zł
Całkowita wartość zadania: 2 860 960,00 zł

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter