Header decorative image
Kir Żałobny

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Baner informujący o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Etap I

Miasto pozyskało 7 392 090,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast.

Jest to element wsparcia dla samorządów w ramach tarczy antykryzysowej.

Środki te przeznaczone zostaną na miejskie inwestycje w zakresie modernizacji infrastruktury miejskiej dotyczącej m.in. kultury, oświaty, sportu, przedsiębiorczości, mieszkalnictwa oraz bezpieczeństwa publicznego, które realizowane będą w najbliższych dwóch latach.


Flaga i godło Polski, informacja o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Etap II

Ścieżka aktywizacyjna – miejsce aktywnego spędzania czasu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Ks. Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej

Zakres prac obejmuje:

  • wykonanie nowych nawierzchni alejek chodnika komunikujących elementy ścieżki aktywizacyjnej,
  • montaż elementów zabawowych linarium, ścieżki balansującej i drabinek,
  • montaż urządzeń małej architektury,
  • montaż elementów siłowni zewnętrznej i kamer monitoringu.

Całkowita wartość projektu: 410 740 zł

Dofinansowanie: 410 740 zł

„Tężnia solankowa” wraz z terenem rekreacyjnym ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców miasta

Projekt polega na  budowie tężni solankowej wraz z terenem rekreacyjnym ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców miasta. Zaprojektowano obiekt kubaturowy o zwartej bryle w kształcie prostokąta z ażurowym zadaszeniem od strony zachodniej na planie łuku. Całość założenia tężni wraz z dojściami zaplanowano na planie okręgu. Teren tężni będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez ciąg pieszo rowerowy biegnący przez obszar inwestycji oraz podjazd schodowy.

Całkowita wartość projektu: 645 806 zł

Dofinansowanie: 645 806 zł

Rozbudowa ulicy Janasa

Rozbudowa ulicy Janasa ma na celu dostosowanie drogi do istniejącego ukształtowania terenu w celu uspokojenia ruchu. Zaplanowano ponadto rozbudowę przyległych chodników, z uwagi na intensywny ruch pieszy (generowany przez Młodzieżowy Dom Kultury, sklepy, obiekty usługowe), a także budowę parkingów, wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz elementy małej architektury. Projekt też ma za zadnie poprawę estetyki historycznej części dzielnicy.

Całkowita wartość projektu: 7 596 440 zł

Dofinansowanie: 5 500 000 zł

Przebudowa ul. Wolności w Rudzie Śląskiej

Projekt ma na celu poprawę parametrów technicznych drogi powiatowej, płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Efektem projektu będzie także zwiększenie dostępności komunikacji rowerowej w mieście. Jest to kolejna inwestycja miasta mająca na celu utworzenie spójnego układu dróg rowerowych, co jest szczególnie trudne, ze uwagi na silnie zurbanizowane tereny w mieście. Przyjęte rozwiązania będą miały wpływ na wzrost bezpieczeństwa  wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Całkowita wartość projektu: 25 000 000 zł

Dofinansowanie: 12 500 000 zł


Flaga i godło Polski, informacja o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Etap III

Budowa budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Rudzie Śląskiej

Projekt polega na budowie nowego zespołu szkolno-przedszkolnego, który ma zastąpić istniejącą szkołę, przeznaczoną do wyburzenia z powodu szkód górniczych. Nowy budynek połączony będzie funkcjonalnie z istniejącą salą gimnastyczną, która będzie wyremontowana. Planuje się wykonanie drogi pożarowej, miejsc parkingowych oraz placu zabaw. W miejscu wyburzonego budynku szkoły w późniejszym terminie powstanie zespół boisk sportowych.

Całkowita wartość projektu: 35 000 000 zł

Dofinansowanie: 4 000 000 zł

Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej w Rudzie Śląskiej

Inwestycja zakłada budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemną częścią garażową przy ul. Bankowej w Rudzie Śląskiej. Zaprojektowano w sumie 52 mieszkania. Każdy z nich posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz kondygnację podziemną. Budynki zaprojektowano z dźwigami osobowymi dla niepełnosprawnych (łączących garaż z parterem), częścią podziemną przeznaczoną na garaże, oraz komórki lokatorskie zlokalizowane na piętrach dla każdego lokalu.

Całkowita wartość projektu: 14035487,49 zł

Dofinansowanie: 1050000 zł

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter