Header decorative image
Kir Żałobny

Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

Granatowa plansza informująca o otrzymaniu przez Rudę Śląską 19,7 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych, w tle powstający budynek i godło Polski.

W ramach pierwszego naboru wniosków Miasto Ruda Śląska uzyskała dofinansowanie na dwie inwestycje:

 • Modernizacja ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem)

  Wykonana zostanie droga prowadząca do terenów inwestycyjnych. Droga klasy technicznej dojazdowej (D 1/2) o przekroju ulicy 6,0 m, drogi rowerowej 2,0 m oraz chodnika 1,5 m. Długość ulicy o nawierzchni bitumicznej 800 mb, chodnik z kostki betonowej o długości 580 mb, droga rowerowa z betonu asfaltowego o długości 580 mb. Przebudowany zostanie istniejący przepust uliczny oraz wykonana zostanie kanalizacja deszczowa o długości 394 mb, rów przydrożny o długości 580 mb wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Zadanie obejmuje również budowę 30 słupów oświetlenia ulicznego.

  Całkowita wartość projektu: 16 000 000 zł

  Dofinansowanie: 15 200 000 zł

 • Rewitalizacja - stworzenie przestrzeni publicznej - Plac Niepodległości w Rudzie Śląskiej

  Wybudowany zostanie budynek kawiarni z toaletą miejską o wymiarach konstrukcji 5,39 m x 9,34 m i wysokości 4,10 m oraz parking z płyt ażurowych - nawierzchni brukowej biologicznie czynnej - 11 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.

  Całkowita wartość projektu: 6 600 000 zł

  Dofinansowanie: 4 500 000 zł

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter